25.08.18
NOC KOSTELŮ

Rychvald, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:00 - 17:45 Mše svatá
18:00 - 18:05 Vyzvánění zvonů
18:05 - 18:20 Společné zahájení u study na husitské zahradě
Noc kostelů se i letos pořádá jak v katolickém kostele sv. Anny, tak v Husově sboru. Noc kostelů zahájíme, katolíci i husité, společně na zahradě u studny.
18:30 - 18:50 S varhaníkem u varhan
Setkejte se s varhaníkem, který u nás v kostele hrává už léta, nakoukněte mu přímo u varhan pod prsty a zeptejte se na cokoli.
18:30 - 21:30 Doprovodný program
Tvoření pro děti, výstup na věž, ochutnávka mešního vína, neobyčejný chléb, skryté detaily, duchovní potrava, liturgické předměty, křest, modlitební úmysly, pomáháme Malawi, fotografie ze života farnosti, hledání v matrice pokřtěných a oddaných.
19:00 - 19:20 Křtem to začalo
Moderovaná diskuse s pokřtěnými lidmi.
20:00 - 20:20 Čtení Božího slova
Do kostelního ticha zaznívá slovo Boha.
20:30 - 20:50 Křtem to začalo
Moderovaná diskuse s pokřtěnými lidmi.
21:00 - 21:20 S varhaníkem u varhan
Setkejte se s varhaníkem, který u nás v kostele hrává už léta, nakoukněte mu přímo u varhan pod prsty a zeptejte se na cokoli.
21:30 - 22:30 Chrám ve světle svící
22:00 - 22:30 Večerní modlitba
22:30 - 22:30 Zakončení

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrychvald.cz

Adresa kostela: U Pošty

GPS: 49°51'53.566"N, 18°22'34.385"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Smolek

Návaznost na dopravu:

Autobusová linka ostravské MHD č. 23 Hranečník - Záblatí-střed, zastávka Rychvald městský úřad. Autobusová linka Ostrava ÚAN - Orlová, zastávka Rychvald MÚ.

 

Kostel sv. Anny v Rychvaldě nechal původně postavit Bernard Barský z Baště jako protestantský kostel. Stavba v pozdně gotickém stylu byla dokončena r. 1596. V r. 1652 se majitelem rychvaldského panství stává katolík Jan František Bruntálský z Vrbna. O několik let později je kostel předán katolíkům a přijímá zasvěcení sv. Anně, patronce prvního dřevěného rychvaldského kostela, o němž jsou zmínky již z 15. st. Interiér kostela zdobí pozdně gotický oltář z r. 1895. Současná úprava presbytáře pochází z druhé poloviny minulého století.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube