24.05.19
NOC KOSTELŮ

Rožmitál pod Třemšínem - Starý Rožmitál, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 19:00
Tvořivé dílny pro děti na faře
18:00 - 18:45
Mše svatá
tentokrát s hudebním doprovodem Třemšínských kvítek
18:00 - 20:00
Magnetické melodie
prostřednictvím magnetu umístěného do notové osnovy na tabuli v kostele se můžeme všichni podílet na společném hudebním díle
18:55 - 19:00
Vyzvánění zvonů
19:00 - 19:10
Zahájení Noci kostelů
úvodní slovo P. Petra Misaře
19:10 - 19:20
Vystoupení dětí: Podobenství "O milosrdném Samaritánovi"
nadčasový příběh z Bible (představí kluci)
19:25 - 19:30
Vystoupení dětí: "Před Tebou smím pokleknout"
liturgický tanec jako jedna z forem vyjadřující úctu a chválu Bohu (představí děvčata)
19:30 - 19:45
Náš kostel
několik slov o významu a historii farního kostela (Ivana Hoyerová)
19:30 - 21:00
Individuální prohlídka věže kostela s vyhlídkou do krajiny
19:30 - 21:00
Ochutnávka mešního vína na faře
19:45 - 20:30
Koncert Třemšínských kvítek
radostný koncert Třemšínských kvítek a jejich pražských hostů
20:30 - 21:30
Jakub Jan Ryba a kostel
komponované pásmo mluveného slova a varhanní improvizace o duchovních hodnotách, které utvářely Rybův život a ovlivnily jeho tvorbu (Ivana Hoyerová, Hubert Hoyer)
21:30 - 22:00
Živé slovo
osobní svědectví P. Petra Misaře a diskuse na volné téma
22:00 - 22:10
Magnetické melodie
zazní melodie s textem motta Noci kostelů vytvořené během večera
22:10 - 22:55
Ztišení a meditace v tichu kostela, za svitu svíček
22:55 - 23:00
Modlitba za Rožmitál
23:00 - 23:00
Zakončení Noci kostelů vyzváněním zvonů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrozmital.cz

Adresa kostela: Rybova

GPS: 49°36'29.358"N, 13°51'3.770"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Petr Misař

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.05.2019)

Ne
8:30 celý rok, každý týden, mariánské pobožnosti v květnu v 17:00

Fotografie z Noci kostelů 2012 ve Starém Rožmitále najdete zde.

Farní kostel Povýšení sv.Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem. Kostel byl pravděpodobně postaven v první čtvrtině 13. století. V letech 1729-31 byl kostel přestavěn do barokní podoby. Skvostem kostela jsou historické varhany, na nichž v letech 1788-1815 hrával starorožmitálský regenschori Jakub Jan Ryba. Tóny varhan zvou pravidelně o Vánocích k poslechu České mše vánoční J.J.Ryby a k účasti na štědrovečerní bohoslužbě mnoho návštěvníků.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube