28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Zahájení (zvony kostela)
Zahájení Noci kostelů 2021
19:00 - 19:15
Varhanní čtvrthodinka
Hudební zastavení, poslech varhanních skladeb
20:00 - 20:10
Hudební život v kostele v minulosti
Rešerše archivních poznatků o hudebním dění při kůru kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni do 2. světové války, stručná prezentace nově zjištěných skutečností
20:30 - 21:00
Zakončení modlitbou a adorací

Celovečerní program:

Výstava: Historie okolních kostelů
Dle nových poznatků zjištěných při tvořbě Stavebně Historických průzkumů (kostel. sv. Mikuláše, Brniště; kostel sv. Zikmunda, Stráž pod Ralksem; kostel Narození Panny Marie, Dubnice )
Kostel - individuální/komentovaná prohlídka
kostel jako svědek minulosti kostel jako liturgický prostor
Varhany - komentovaná prohlídka
Varhany z pohledu technického, uměleckého i historického. Možnost komentované prohlídky, příp. vyzkoušení si varhan
Výstava: Církevní památky Mimoně
výstava fotografií a kreseb doplněných textovými informace o současných i stávajících památkách města autor výstavy: Jiří Šťastný ve spolupráci s Gymnáziem Mimoň
Výstava: autorské kresby (Petr Marušiak)

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube