10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Choceň-Hemže, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Vznik poutní tradice Hemže je spjat s milostnou soškou Panny Marie s Ježíškem, darem hraběte Kurze, který ji přinesl roku 1662 z tehdejších Uher. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie Barokní kostel byl postaven roku 1683. Je obklopen hřbitovní zdí prostoupenou třemi kaplemi a volně stojící hranolovou zvonicí. Hlavní oltář z konce 17. století zdobí milostná soška Madony a obraz Nanebevzetí. Po stranách oltáře stojí sochy sv. Jana Křtitele a Františka, na nástavci archanděla Michaela. Obrazy bočních oltářů sv. Anny a Barbory maloval J. Umlauf roku 1880. Proti kazatelně stojí socha Ecce homo z 18. století. Trojdílné varhany pochází z 1. poloviny 18. století. Socha Panny Marie na návsi na sloupu pochází z roku 1798. O 80 let dříve byly u silnice z Chocně vystavěny mariánské kaple. Je jich sedm a v 3. čtvrtině 19. století byly opatřeny obrazy se scénami ze života Panny Marie. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti Hlavní pouť: neděle po 15. 8. - Nanebevzetí Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube