02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Bravantice, kostel sv. Valentina

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů
18:05 - 18:45
Mše svatá s komentářem
V komentáři si přiblížíme význam a symboliku jednotlivých částí mše svaté. Úmysl: za poutníky a účastníky Noci kostelů; Celebruje: P. Mgr. Pawel Kukiola - správce zdejší farnosti ex curendo
18:45 - 19:00
Komentovaná prohlídka zvonu z roku 1632 (loď kostela)
Historie zvonu darovaného Mikulášem Rohrem z Kamene, obnovitelem kostela za časů třicetileté války.
19:00 - 19:45
Koncert Pěveckého sboru města Klimkovic
20:00 - 20:30
Skautské překvápko - hudební program skautů z Bravantic
Skauti
20:30 - 21:30
Do kostela za zvony z roku 1691 - výstup na věž a z roku 1632 - bezbariérový přístup v lodi kostela
Noční prohlídka kostela, přineste si s sebou baterku. Jedinečná příležitost prohlédnout si zvony z let 1632 a 1691.
21:30 - 22:00
Doznívání ve ztichlém svícemi osvětleném kostele
Možnost individuálně navštívit prostor chrámu k prohlídce, modlitbě, ztišení ......

Celovečerní program:

Výtvarný koutek pro děti - seznamte se s Nezbedou
V lodi kostela bude pro děti připraven výtvarný koutek a časopis Nezbeda ke čtení i luštění drobných úkolů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-bravantice.cz

GPS: 49°45'27.576"N, 18°4'58.943"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Šustková

Kostel sv. Valentina

Podle dokumentu uloženého v archivu olomoucké kapituly, ve kterém se uvádí, že se dne 15. 6. 1440 v Bílovci ujímá kněžské služby bravantický farář Hieronymus, lze usuzovat, že zde kdysi stával dřevěný kostel, který byl patrně v roce 1622 vypálen.

Nejpozději v roce 1632 byla dokončena stavba nového kostela, který nechal postavit Mikuláš Rohr z Kamene. Ten také věnoval kostelu zvon sv. Valentin, který v roce 1893 praskl a již nemá čistý zvuk. Podle tradice byl kostel kdysi zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři oltáře, z nichž jeden byl zasvěcen svatému Valentinovi. Kdy došlo ke změně titulatury není známo. V roce 1779 byla stavba na náklady majitele panství Jindřicha svobodného pána z Berečka kopulovitě zaklenuta. Varhany z roku 1924 vyrobila firma Rieger z Krnova.

V kostele se nachází dva zvony. Starší z nich ulil roku 1632 Johann Knauf z Opavy a je umístěn v lodi kostela, která je bezbariérově přístupná. Mladší ze zvonů byl pořízen na náklady obce Bravantice a doputoval sem v roce 1691 z dílny Pauluse Reimera v Olomouci. Po opravě zvonové stolice v r. 2022 byl znovu dopraven zpátky do věže a čeká na zavěšení a zprovoznění.

Starý hřbitov obklopující kostel sv. Valentina je od roku 1877 v majetku obce a v jeho areálu se pohřbívalo do 60. let minulého století. Významnými památkami, které zde zůstaly zachovány, jsou barokní náhrobek Aloisie Sofie, svobodné paní Kottulinsky von Kottulin a pomník obětem první světové války zhotovený v r. 1923 akademickým sochařem Engelbertem Kapsem .

Fotogalerie z Noci kostelů:

Oprava věže
Oprava věže
Bravantice, kostel sv. Valentina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube