28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

WWW: http://www. farnost-vlachovo-brezi

Adresa kostela: Nám. Svobody

GPS: 49°4'52.420"N, 13°57'30.250"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: R. D. Mgr. Šimon Stančík

První výslovná zmínka o existenci farního chrámu pochází z roku 1359. Ale při archeologickém průzkumu z roku 1930 byly objeveny románské základy kostela, takže se lze právem domnívat, že farní chrám je mnohem starší. Po románsko– gotických časech v kostele zůstala již pouze kamenná křtitelnice, náhrobek Oldřicha Malovce s zvon „Karel“, který nechal odlít držitel Vlachova Březí Karel Černín z Chudenic na sklonku 16. století. Zásadní přestavba do dnešní barokní podoby proběhla v letech 1656- 1669 z podnětu hraběte Karla Leopolda Millesima, dalšího majitele vlachobřezského panství. Tehdy vznikla chrámová loď s křížovou klenbou, kněžiště a byla vystavěna nová kostelní věž s typickou barokní bání. Na projektu se podíleli: italský stavitel „Lorenzo“ a německý štukatér Maure, jehož štukové práce se zachovaly na stropě kněžiště a panské oratoře. Jakub Maure patrně vytvořil i alianční znak hraběte Millesima a jeho manželky Františky Eusebie Hysrlové z Chodů na triumfálním oblouku nad lodí.Protože za Pannou Marií Svatodušskou do Vlachova Březí putovalo stále více poutníků a kostel nestačil všechny pojmout, byly roku 1735 k lodi symetricky přistaveny kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory zakočené kupolemi. Pod kaplí sv. Barbory, stejně tak jako pod hlavní lodí byly vyhloubeny prostory pro hroby význačných osob regionu a donátorů farnosti. I hřbitov se zprvu nacházel přímo u kostela. Byl však v souladu s josefínskými nařízeními koncem 18. století zrušen a přesunut za město. Chrámový interiér pochází z valné většiny z 2. pol. 18. století. Díky této masivní objednávce nových oltářů byla v té době zazděna okna v kněžišti i v bočních kaplích. V průběhu 19. století prošel kostel několika závažnými rekonstrukcemi, během nichž se přebílily fresky v kaplích a kostelní věž získala dnešní podobu. Tím zásadní úpravy končí.Pouze v roce 1968 nechal tehdejší duchovní správce P. Alois Haase vymodelovat monogram MARIA v průčelí chrámu a v 90. letech nahradila žlutou fasádu bílá. Tradiční žluť se na zdi chrámu vrátila na přelomu roku 2000, aby zdůraznila barokní štuky a ornamenty. Hlavní oltář v barokním stylu z roku 1773 spolu s další výzdobou kostela zhotovil řezbář Ignác Hammer z Březnice u Dobré Vody. Hlavní oltářní obraz „Zvěstování Páně“ byl zhotoven neznámým vídeňským malířem na objednávku knížete Karla Dietrichsteina. Na bocích jsou 4 sochy v životní velikosti: Sv. Šebestián, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký a sv. Roch. V lodi jsou 2 boční oltáře: Navštívení Panny Marie( na něm sochy sv. Petra a sv. Pavla) a sv. Linharta ( vlevo sv. Blažej, vpravo sv. Mikuláš). V pravé boční lodi lze obdivovat také oltář sv. Barbory a nově zrekonstruovaný oltář sv. Anny. Levá kaple je věnována oltáři sv. Jana Nepomuckého (obnoven 2009) a kopií renesančního oltáře z poutního místa Mariazell (rekonstruován v r. 2001). Lze si prohlédnout i vyzvednutý náhrobek Oldřicha Malovce z Malovic a na Březí, vlachobřezského zemana, který zemřel v r. 1561. Další zajímavostí z dějin Vlachova Březí je děkovný obraz veteránů pruských a italských válek roku 1866. Vlachobřezští vojáci nosili s důvěrou při sobě obrázek Panny Marie Svatodušské, svěřili se pod ochranu její ochranu a v bojích se jim nic nestalo. Všichni se vrátili domů zdraví (přitom úmrtnost byla v těchto válkách až třetinová…)

Nejbližší Noc kostelů:

Prachatice, Husova kaple – 8,2 km

Prachatice, kostel sv. Jakuba – 8,4 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube