28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Starovice, kostel sv. Jiří a Mikuláše

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Zahájení Noci kostelů 2021 zvoněním zvonů z věže kostela.
18:30 - 19:00
Varhanní hudba
Zazní varhanní hudba v podání Matyldy Střelcové, žákyně ZUŠ Hustopeče, Heleny Vechetové a Ondřeje Míchala, žáků ZUŠ varhanické v Brně.
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka
Průvodce zájemce seznámí s minulostí a zajímavostmi farnosti. Dozvíte se o historii varhan, proč teče místní potok pod kostelem a jak to bylo se zvony.

Celovečerní program:

Svíčky pro zemřelé
Po celou dobu konání Noci kostelů si můžete zapálit obětní svíčky se vzpomínkou na zemřelé.
Giro d´Starovice
Cykloturistické putování po kapličkách a křížcích ve farnosti Starovice.
Aktivity pro děti s patrony farnosti

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.05.2018)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
8:00 celý rok, každý týden

První písemná zmínka o kapli ve Starovicích pochází z roku 1476 a další písemnost z roku 1494 se zmiňuje o kapli zasvěcené sv. Jiří. Výraznou změnu kaple prodělala v roce 1592, kdy byla přistavěna hranolovitá věž, v níž byly umístěny čtyři zvony. Kaple tím získala statut kostela. Postupem času však kostel chátral a proto byl roku 1791 od základů přestavěn. Z původní stavby zůstala pouze věž. Nový kostel byl zasvěcen sv. Jiřímu a sv. Mikuláši.

Největší přestavbou prošel kostel  v roce 1885. Kdy došlo k zaklenutí potoka, propojení obou břehů a na vzniklém prostoru vystavěna hlavní loď kostela. Další větší oprava proběhla v roce 1911. V průběhu Velké války byly z kostela zrekvírovány zvony, které byly v roce 1924 nahrazeny třemi zvony novými, které vyrobila brněnská firma Hillers Vitve und Sohn. Poslední větší stavební opravy kostely proběhly v letech 1996-99, kdy byla opravena fasáda. Původní vitrážová výzdoba oken se nezachovala, proto došlo v letech 2015 - 2018 k osazení nových vitrážových výplní. V loňském roce se za finanční podpory Nadace ČEZ uskutečnila generální oprava varhan z let 1904-1905. 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube