28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ostrov nad Ohří - Staré město, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

Program Noci kostelů 28. května 2021

15:00 - 16:30
Výtvarná dílnička pro děti
Přijďte si se svými dětmi vyrobit figurku sv. Václava a třeba se i o tomto českém panovníkovi něco dozvědět.
15:00 - 17:00
Možnost prohlídky kostela
17:00 - 17:30
Prohlídka kostela s komentářem
18:00 - 18:45
Mše svatá
Bohoslužba za zdárný průběh Noci kostelů.
19:00 - 19:45
Elegance - návštěva po 30 letech
Koncert hudební skupiny Elegance, dnes dua bratří Pavla a Marka Poledníčkových
20:00 - 21:00
Koncert - varhany a zpěv
Varhany: Martin Matuška, zpěv: Miroslava Lendělová, alt

Informace o kostele

WWW: http://farnostostrov.wordpress.com

Adresa kostela: Malé náměstí 25

GPS: Loc: 50°18'17.168"N, 12°56'18.009"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marek Poledníček

Návaznost na dopravu:

Spojení-

MHD: zastávka Ostrov (Zámek), přes Staré náměstí ke kostelu cca 7 minut či přes park 15 minut

Možnost parkování: přímo před kostelem (bezlatné parkoviště cca pro 8 aut), placená parkoviště- na starém městě na náměstí dále při ulici Jáchymovská a v neposlední řadě před zámeckým areálem (autobusová zatávka Ostrov- Zámek).

Vlakové spojení- stanice Ostrov. Nádraží se nalézá cca 30 min od starého města.

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Michaelu archandělu a Panně Marii Věrné, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru v letech 1567-1572 přestavován. K obdélné lodi je volně připojena věž, ve spodní části čtyřboká, s osmibokou nástavbou.

Síňové trojlodí s vestavěnými emporami je sklenuto síťovou žebrovou klenbou, presbytář klenbou hvězdicovou, v křestní kapli u věže je klenba sklípková – diamantová. Další přestavby v letech 1607-1609 a 1636. V interiéru zachovány renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je šlikovský epitaf z roku 1521. Vybavení je barokní, pocházející z let 1751-1756. Příklad sakrální architektury saského typu z širší oblasti Krušnohoří. V letech 1989-1991 proběhla celková rekonstrukce.

Kromě šlikovského epitafu z roku 1521 a mobiliáře pocházejícího převážně z 18. století tu je od roku 2011 umístěn i relikviář s kapkou krve papeže Jana Pavla II. Interiér kostela je přístupný v rámci pravidelných bohoslužeb.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube