24.05.19
NOC KOSTELŮ

Stará Ves nad Ondřejnicí, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Mše svatá s komentářem
18:45 - 19:15
Modlitba Otče náš - znakovací workshop
Děti z naší farnosti Vás naučí modlitbu Páně ve znakové řeči
19:00 - 21:00
Dílnička pro děti i dospělé
Drátkování - výroba předmětů dle předlohy
19:00 - 21:00
Soutěž pro děti i dospělé
Přijďte si zasoutěžit, zopakovat pár znalostí z Bible
19:30 - 20:00
Půlhodinka s hudbou - vystoupí sbor sv. Cecílie + pěvecké uskupení Čtyřtetky
19:30 - 22:00
Otevření věže k prohlídce
20:00 - 22:00
Ochutnávka mešních vín
20:00 - 21:15
Otevření krypty
21:30 - 22:00
Vystoupení Kvarteta Šárky Sváčkové
22:30 - 23:30
Adorace se zpěvem, poděkování, modlitba za obec a návštěvníky "Noci kostelů"
23:30 - 23:50
Ztišení v kostele
23:55 - 00:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststaraves.cz

Adresa kostela: Farní 10

GPS: 49°43'50.311"N, 18°11'12.444"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Coritarová

Vesnický kostel s bohatou historií je vystavěn v renesančním stylu s prvky gotiky. Je to jednolodní chrám s polygonální apsidou. Vedle hlavního oltáře nalezneme čtyři renesanční figurální náhrobky osazené do zdiva, které představují zakladatele místního zámku Jaroše Syrakovského s druhou manželkou Kateřinou z Petřvaldu a jeho syna Ctibora s manželkou Alinou z Vickova. Ze staršího vybavení kostela stojí za zmínku kamenná křtitelnice a renesanční figurální výjev s Ježíšem Kristem, provedený technikou secco malby.

Okolí kostela a fary je krásné, upravené a na farní zahradě pod kostelem je nové dětské hřiště.

Jsme středisko mládeže pro celou Ostravsko-opavskou diecézi a tak se u nás pořád něco děje. Pod nově opravenou farou stojí vagón, který slouží jako ubytovací prostory mladým, kteří se zde pravidelně scházejí. Venku pod kostelem se pasou ovečky a pohled na západ slunce v Poodří je nezapomenutelný!


  • V rámci "Noci kostelů 2019"  máme   pro děti připravenou dílničku, kde si samy nebo s rodiči mohou dle předlohy vyrobit  předměty, které si pak vezmou domů.
  • Pro všechny věkové kategorie jsou připravené soutěže. Kromě výstupu na věž kostela, se návštěvníci budou moci podívat i do krypty.
  • Večer bude věnovaný hudbě - zazpívá kostelní sbor a zahrají místní hudebníci.
  • A jako v minulých letech i letos Vás čeká ochutnávka mešních vín.

                                                                                                                                                   Těšíme se na vaši návštěvu !!!!!

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube