28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Olšany u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:30 - 17:00
Zahájení - olšanské zvony, čtení
17:50 - 18:20
planeta Země 2021
vystoupení žáků 1.třídy - téma Stvoření a úcta k životnímu prostředí “Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa. Pokloňte se tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny vod!"
18:20 - 20:00
volná prohlídka kostela, věže kostela, varhany
volná prohlídka kostela, věže kostela, varhan, farního areálu, školní budovy na faře
18:20 - 20:00
posezení na farním dvoře
přátelské posezení a povídání si
19:30 - 20:00
planeta Země 2021 - repríza
vystoupení žáků 1.třídy - téma Stvoření a úcta k životnímu prostředí
20:00 - 20:30
čtení na dobrou noc

Informace o kostele

První bezpečná zmínka o kostele pochází z roku 1373. Farní kronika, vedená od roku 1899, má retrospektivní úvod a v něm se připomíná okrouhlá zděná kaple na západní straně osady, která je patrně totožná s kostelem zmíněným v roce 1373. V roce 1710 byla kruhová loď rozšířena do kříže, ale o rok později kostel vyhořel. K jeho opravě se přistoupilo v roce 1713. Podle data na portálu byl kostel dokončen v roce 1735 a vysvěcen 12. října 1741 biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtenštejna. Stavba půdorysně vyrůstá z kruhu, jehož segmenty tvoří podstatné části hlavní lodi. Na východní straně je připojena půlkruhová apsida, k níž je přistavěna pravoúhlá sakristie. Západním směrem je stavba prodloužena předsíní s kruchtou a čtvercovou věží. Příčná loď rozšiřuje hlavní prostor jen nepatrně o výklenky pro boční oltáře. Zvenčí vystupuje příčná loď jen rizality na obou stranách. Schodiště na věž a na kruchtu je v severní zdi. Vnějšek kostela působí harmonickým dojmem barokní stavby. Pravoúhlý vchod má kamenné ostění, nadpražní překlad je ozdoben piniovými šiškami. V horní části věže je půlkruhové okno a nad ním kruhový ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese cibuli s oktogonální lucernou završenou makovicí s kardinálským křížem. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad závěrem valbovou. Krytinu tvoří břidlice. Nad střední kruhovou částí je sanktusník s oktogonální lucernou a kardinálským křížem na makovici. V roce 1858 byla věž osazena kopulí, hodinami v roce 1843, v roce 1901 byl postaven sanktusník, v roce 1949 byly provedeny vnitřní omítky. V letech 1999 a 2000 prošel kostel generální opravou. Bylo provedeno statické zajištění budovy, byla provedena rekonstrukce střešní části včetně opravy krovů, uskutečněna byla sanace zdiva a provedena oprava venkovních omítek. V roce 2016 byly za finančního přispění Olomouckého kraje restaurovány okenní vitráže a v v roce 2017 byly restaurovány varhany a opraveny dřevěné prvky na kostelním chóru.«

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube