28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Partutovice, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 28. května 2021

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://farka.antiochia.cz

GPS: 49°37'52.757 N, 17°42'29.136 E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Brhelová

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v obci Partutovice, asi 9 km od města Hranice na Moravě.

Historie dnešního barokního kostela, zasvěceného sv. Mikuláši, se začala psát roku 1786–1789, kdy se začal stavět kostel nový z tvrdého zdiva na místě starého, malého a úplně sešlého kostelíka. Opraven byl roku 1855 a roku 1857 byla opravena fara. Hlavní oltář sem byl přemístěn ze španělské kaple z Nového Jičína, vedlejší oltář sv. Anny ze Stříteže nad Ludinou, kazatelna ze zrušeného františkánského kostela v Kroměříži.

                                    

Dnešní podoba interiéru kostela je převážně z r. 1970, kdy došlo k radikálním úpravám dle směrnic II. vatikánského koncilu. Zrušena byla kazatelna, jeden boční oltář, tzv. mřížka mezi lodí a presbyteriem. Instalován byl nový dřevěný obětní stůl s ambonem. V kostele byly do té doby dva obrazy sv. Mikuláše, jeden byl schován a druhý umístěn nad hlavní oltář. Před lavice byly dodány lavičky pro děti. Také křtitelnice byla nově pořízena, i sochy sv. Veroniky a sv. Maří Magdalény s podstavci. Po obou stranách hlavního oltáře přibyly další čtyři podstavce se sochami sv. Václava, sv. Fabiána, sv. Antoníčka a sv. Floriána. Proběhla nová elektrifikace i s bočním osvětlením, výmalba kostela včetně stropních maleb. Stropní obraz sv. Rodiny je z r. 1893. Roku 1971 byla dokončena oprava liturgického zařízení kostela a ruční nátěry. Rok po té byla opravena sakristie a vyměněny krovy.

V r. 2001 bylo instalováno automatické zvonění. Poté v následujících letech probíhaly další opravy, byly zhotoveny modřínové lavice a zavedeno halogenní osvětlení. V r. 2009 byla provedena rozsáhlá oprava kostela – venkovní zednické práce na fasádě, soklech. Došlo i k výměně oken.

Farnost Partutovice v  neděli 27. července 2009 oslavila 220. výročí posvěcení Chrámu Páně sv. Mikuláše slavnou mší svatou, kterou celebroval kancléř Olomouckého Arcibiskupství P. Antonín Basler.

Bohoslužby v r. 2012 / 2013 ve farním kostele sv. Mikuláše:

neděle 9:35

úterý: 17:00

středa: 17:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube