25.08.18
NOC KOSTELŮ

Borovnice, kostel sv. Víta

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:30 - 21:00 odhalení další zajímavosti našeho kostela
další zajímavost v kostele sv. Víta v Borovnici
18:30 - 21:00 Zajímavost našeho kostela
Náš kostel sv.Víta v Borovnici mimo jiné má dvě zajímavosti, které asi jinde neuvidíte. Jednu z nich vám letos ukážeme a něco vám o ní povíme. Uvidíte také nově opravené varhany a jako již tradičně, budete mít možnost si zazvonit na kostelní zvon.

Informace o kostele

GPS: 50°30'34.066"N, 15°36'46.558"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Votoček

Kostel stoji ve středu obce při hlavní silnici, obklopen hřbitovem. Hřbitovní zeď je postavena z velkých pískovcových kvádrů, mimo funkce ohrazení také zpevňuje vyvýšený terén kolem kostela. Stavba je orientovaná kněžištěm na východ a vstupem na západ, zbudována v klasicistním slohu, s předsunutou věží na západě a trojbokým presbytářem na východě. Na severu je k presbytáři přimknutá zákristie s oratoří a k věži kostela schodiště vedoucí na kůr a do zvonice. Zdivo je hladce omítnuté, jen nároží, podstřešní římsa a věžní patra jsou zdobena světlejšími a vystouplými lizénami. Výrazným dekorativním prvkem je ostění z červeného pískovce u všech průrazu budovy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube