02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Libčice nad Vltavou, kostel ČCE

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://libcice.evangnet.cz

Adresa kostela: 5. května

GPS: 50°11'54.390"N, 14°21'52.024"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Šaroch

Návaznost na dopravu:

Vlak: Praha-Masarykovo nádr. - Libčice nad Vltavou

Historie kostela

Kostel byl postaven v letech 1863 – 1867 ve stylu dobového historismu. Podnět ke stavbě přišel z tolerančního sboru v Ledčicích pod Řípem, kam docházeli evangelíci z okolí Libčic a Kralup od doby Tolerančního patentu.

  Základní kámen položen 16.dubna 1863. Během stavby dne 15.6 1864 byla do kopule věže uložena pamětní listina, sepsaná ledčickým farářem Janem Kašparem. Při opravách kostela v letech 1967 a 1978 faráři J.Karas aj.Tytl přidávali do kopule postupně další dobové zprávy o životě farnosti i města.

V roce 1932 byly zakoupeny varhany. V šedesátých letech minulého století byl upraven interiér: renovovány lavice, které pocházejí z první potoleranční modlitebny v Praze, Truhlářské ulici. Dřevem obložena kazatelna a apsida. V roce 1990 byl kostel nově vymalován podle návrhu arch. M.Jiřičkové z Prahy. Kostel nikdy neměl zvon, třebaže vnitřek věže je k tomu upraven. Celý interiér je příznačný svou jednoduchostí až strohostí, což odpovídá způsobu kalvínské zbožnosti.

 V roce 2010 byl kostel prohlášen kulturní památkou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube