28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora - Malín, kostel sv. Štěpána

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 20:00
chválící kapela Mise z Kolína
Příležitost k modlitbě, prosbám, díkům... 19,00 - 20,00 vystoupí chválící kapela Mise z Kolína
20:00 - 21:00
Ticho kostela promlouvá

Informace o kostele

WWW: http://www.sedlec.info

Adresa kostela: Slavníkovská

GPS: 49°58'0.643"N, 15°18'18.177"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Cinerová

Kostel sv. Štěpána s dřevěnou zvonicí nalezneme v nevelké vsi Malín, při silnici Kolín - Čáslav na odbočce do Kutné Hory. Historie samotného Malína je však starší než historie samotné Kutné Hory. Na mírné terénní vyvýšenině vystupující z okolní ploché krajiny se nacházelo již slovanské hradiště, které zaujímalo strategicky velmi výhodnou polohu umožňující mu kontrolovat okolní rovinu, zejména pak nedaleko probíhající trasu trstenické a haberské stezky.

Kostel je původně kostelem hřbitovním (nalézá se v areálu hřbitova) nahradil ve své funkci starší kostel Sv. Jana a Pavla, který se nachází asi sto padesát metrů severozápadním směrem. Kostel sv. Štěpána je románského původu z 12. stol. přestavěn goticky a pak kolem r. 1660 barokně, v jeho blízkosti se nalézá polygonální zvonice z r. 1818 s bedněným zvonovým patrem z 16. století, zchátralá kostnice čili kaple Vzkříšení Páně z 2. poloviny 18. stol. a barokní hřbitovní brána.

Nejstarší částí je románská hranolová loď zesílená opěrnými pilíři. Okna věže jsou umístěná v posledním patře a jsou lomená, při posledních úpravách byla zrekonstruována sdružená okna, po jednom na každou stranu. Loď je na severu zesílena dvěma opěrnými pilíři. Trojice oken na obou stranách mají půlkruhové záklenky a hluboké šikmé špalety. Vstupní portál je pravoúhlý. Loď ukončuje polygonální chór se dvěma okny a navazující polygonální sakristií. Na západní straně se nachází malá předsíň. Interiér kostela ukončuje profilovaná římsa, nad kterou vybíhá fabion plochého stropu. V západní části je dřevěná kruchta. Kamenným pravoúhlým portálem je z chóru přístupná sakristie. Sakristie je sklenuta klenbou s lunetami.

Jedná se o významnou kulturní památku a zároveň římskokatolický kostel s pravidelnými bohoslužbami.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube