28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Bílovec, zámecká kaple sv. Hyacinta

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 23:00
Prohlídka zámecké kaple a zámku
Netradiční prohlídka zámecké kaple s kastelánem zámku.

Informace o kostele

WWW: http://zamekbilovec.cz

Adresa kostela: Zámecká 660/9

GPS: 49°45'19.314"N, 18°0'59.515"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eduard Valeš

Návaznost na dopravu:

Mapa:

 

Zámecká kaple byla zasvěcena patronu rodu Sedlnitzkých - Odrowaz z Choltitz sv. Hyacintu (Jacek) Sv. Hyacint Odrowanz (Odrowąz) Polský, narodil se ve 12. století na zámku Lance, se svým rodným bratrem Česlavem působili na misiích na Ukrajině, v Rusku a v Olomouci. Byl nazván otcem lidu a zemřel v Krakově roku 1257.

Velice důležitou součásti zámku, určenou pro duchovní život bílovecké šlechty, byla zámecká kaple. Doba jejího vzniku ovšem zůstává otázkou. Kusou informaci o existenci kaple na zámku nám podává děkanská matrika Bílovce z roku 1672. V původním čtyřkřídlém renesančním zámku se patrně nacházela v onom čtvrtém křídle, jehož skutečnou podobu bohužel neznáme. Za Sedlnitzkých z Choltitz (vlastnili bílovecký zámek v letech 1648-1945) pokračovala na panství tvrdá protireformace. V letech 1649 – 1652 vykonával duchovní správu v Bílovci opavský dominikán, páter Hyacinth, který také v květnu 1652 zakázal vykonávat duchovní péči a sloužit mše sváté v zámecké kapli. Tento zákaz vycházel pravděpodobně z faktu, že Pražmové z Bílkova (majitelé zámku do r.1628) používali zámeckou kapli ke konání luteránských bohoslužeb. Při obnově zámku po požáru r. 1729 byla kaple zakomponována do severního tzv. šlechtického křídla (piano nobile). Zámecká kaple patřila k nejhodnotnějším prostorám zámku. Zaujímá částečně dvě podlaží, skládá se z vysoké lodi zaklenuté valenou klenbou s koulovými výsečemi a oratoře. Na tu se se vstupovalo šikmým schodištěm přímo ze šlechtických pokojů. Kaplan byl zodpovědný za náboženský život na zámku, často sloužil také jako rádce a důvěrník svého pána. Majitelka zámku Anna Marie Sedlnitzká z Choltitz se 14. června 1796 znovu provdala za generál-majora barona Antona von Revay a odešla do Vídně. Pravděpodbně v té době zanikla také funkce zámeckého kaplana. Její syn baron Karel Michael s rodinou již navštěvoval bohoslužby v kostele sv. Mikuláše.

  V letech 2012 - 2013 prošla zámecká kaple celkovou rekonstrukcí. Do kaple byly převezeny po náročné renovaci tři náhrobky příslušníků rodu Sedlnitzkých - Odrowas z Choltitz. V sákristii jsou instalovány parte majitelů našeho zámku a jejich příbuzných.

Zámečtí kaplani:

1649 - 1653 páter Hyacint 1730 - 1734 Augustin Franz 1735 - 1739 Franz Poltz 1739 - 1740 Max Rohoffský 1740 - 1748 Wenzl Klingel 1753 Jakub Morbitzer 1755 Antonius Fyweger 1764 - 1781 Antonín Friedl (13.3.1781 umírá v Bílovci na zámku) 1780 - 1796 Josef Popp (Syn bíloveckého pekaře Laurenze Poppa, po odchodu z Bílovce sloužil v Butovicích)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube