28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Kolinec, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 19:05
Přivítání zvonem
Přivítání zněním kostelního zvonu
19:00 - 21:30
Možnost individuální prohlídky kostela
Po celou dobu programu možnost idivuiduální prohlídky kostela
19:05 - 19:15
Slovo na úvod
Přivítání, informace o noci kostelů apod.
19:15 - 21:30
Hudba k meditaci - zpívá Klárka Pašková a doprovod
Učitelka mistní základní školy Klárka Pašková zazpívá s doprovodem a zahraje na kostelní varhany
19:15 - 21:30
Tvorba Reynka a Mertha recituje a čte Jakub Doubrava
Poezii a prózu Bohuslava Reynka a Daniela Mertha bude číst a reitovat herec Jakub Doubrava

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsusice.cz

GPS: 49°18'2.503"N, 13°26'18.444"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Kopelent

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází kousek od náměstí, kde je také autobusová zastávka a asi tak 1km od vlakového nádraží.

Kostel v Kolinci je typickou ukázkou úlohy vesnických kostelů v průběhu osmi století. Byl postaven v románském slohu okolo roku 1200, zmiňuje se až ve 14. století, kdy byl kostelem farním. Původní románské zdivo je patrné nejen v samotném kostele, ale i ve zbytcích strategického opevnění na vyvýšenině, na níž byl kostel vystavěn. Presbytář je raně gotický, v 18. století při barokní přestavbě byl prodloužen a rozšířen. Roku 1854 byla vystavěna mohutná hranolová věž.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube