12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Hluboká nad Vltavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:45 - 17:50
Modlitba za noc kostelů
Farníci organizující noc kostelů se setkají k krátké spontánní modlitbě za návštěvníky kostela.
18:00 - 18:05
Zahájení vyzváněním zvonů
Zahájení Noci Kostelů
18:05 - 18:35
Harfa v kostele
hra na harfu se zpěvem
18:35 - 18:45
Slavnostní znělka "Halleluiah"
Znělka letošní NK - varhany a sólový zpěv
18:45 - 20:00
Sv. Jan Nepomucký a rod Schwarzenbergů
Přednáška spojená s výkladem a prohlídkou kostela
20:15 - 21:00
U nás na kůru
Prohlídka a ukázka varhan spolu s chrámovým zpěvem

Celovečerní program:

Tvořivá dílna pro děti a mládež
Svíce u kříže
zapálení svíce s osobní modlitbou u kříže

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/groups/913245298779772/

Adresa kostela: Masarykova třída

GPS: 49°3'4.068"N, 14°26'8.124"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: doc. Michal Opatrný, jáhen

Návaznost na dopravu:

Parkování je možné na Masarykově třídě před kostelem.

Autobus (Jihotrans, ad.), zastávka Hluboká nad Vltavou, Pod kostelem

Hluboká nad Vltavou, kostel sv. Jana Nepomuckého

Vstup do kostela je z Masarykovy třídy. Před kostelem stojí dva císařské duby, zasazené při příležitosti svatby Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské (Sisi) v r. 1854.

Stavba kostela byla zahájena v r. 1846. Vysvěcen byl v r. 1847 bratrem hlubockého knížete Jana Adolfa Schwarzenberka, pražským arcibiskupem kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Kostel je vystavěn novogotickém slohu. Jde o jednolodní kostel s transeptem (příčnou lodí), který je nezvykle umístěn v polovině délky hlavní lodi, nikoliv v jejích 2/3 jak bývá obvyklé.

Původní zvony byly roztaveny za I. světové války. Současný zvon sv. Václav byl do kostela instalován po válce spolu s dalšími dvěma zvony, které však byly na rozdíl od něj za II. světové války opět zrekvírovány pro zbrojní průmysl. Od roku 2005 má kostel opět tři zvony z pasovského zvonařství R.Pernera - Jan Nepomucký, Vojtěch a Václav.

Obraz sv. Jana Nepomuckého na hlavním oltáři pochází od R. Müllera. Znázorňuje sv. Jana jak se vznáší k nebesům a doprovází ho andělé nesoucí odznaky jeho mučednické smrti. Na pozadí obrazu je znázorněna Praha, kde si na panoramatu Hradčan můžeme všimnout siluety ještě nedostavěné katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Varhany pocházejí z r. 1847, mají 702 dřevěných píšťal, 16 rejstříků a 22 pedálů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube