28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Lipůvka, poutní lokalita sv. Klimenta

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:10
Zahájení
Úvodní slovo P. Knotka
17:10 - 18:00
Komentovaná prohlídka I.
Přednáška o historii kostela sv. Klimenta, hudební pásmo sboru lipůvské farnosti – Nathanael
18:00 - 19:00
Komentovaná prohlídka II.
Přednáška o historii kostela sv. Klimenta, hudební pásmo sboru lipůvské farnosti – Nathanael
19:00 - 20:30
Táborák
20:30 - 20:40
Společná modlitba, svátostné požehnání, závěr

Celovečerní program:

Program pro děti
Zajištěno občerstvení
Koordinace parkování na přijezdových cestách
Příjezd - silnice z Lipůvky do Nuzířova, odbočka na panelovou cestu, směr Oveko a.s.

Informace o kostele

Poutní místo Sv. Kliment se nachází na místě bývalého románského kostelíka na pahorku mezi obcemi Lipůvka a Nuzířov. Kostel sv. Klimenta stál západně od Lipůvky dle historických pramenů již ve 13. století a býval kostelem farním. Vedla k němu tzv. mrtvá cesta, kterou kráčely pohřební průvody. V roce 1787 byl kostel zrušen výnosem na základě reforem Josefa II. a v roce 1793 byl pak dle pokynu farníky stržen z důvodů veřejného bezpečí, aby se v něm nemohly ukrývat nekalé živly. Kámen z kostela byl použit při stavbě hřbitovní zdi u kostela sv. Cecílie. Na stromy porostlé vyvýšenině je dodnes patrný půdorys původního kostelíka a najdeme zde dva kříže kamenný a cyrilometodějský dřevěný. Na svátek svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje (právě oni nalezli ostatky sv. papeže Klimenta a přinesli je do Říma, kde v bazilice sv. Klimenta odpočívá sv. Cyril) sem míří procesí a poutníci se scházejí ke slavení mše svaté pod širým nebem.

Nejbližší Noc kostelů:

Brťov-Jeneč, kaple Marie Matky Páně – 8,1 km

Černá Hora, kaple Svaté Rodiny, kopec Paseka – 9,7 km

Blansko, kostel sv. Martina – 11,5 km

Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru – 12,5 km

Adamov, kostel sv. Barbory – 13,5 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube