24.05.19
NOC KOSTELŮ

Lechovice, poutní kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 19:00
Přednáška: "Třicet let individuální a společenské svobody - sametová transformace, postkomunismus a evropské hodnoty"
Přednáší PhDr. Jan Cholínský, historik Ústavu pro studium totalitních režimů (v případě zájmu bude i prostor pro diskuzi)
19:15 - 19:45
I. hudební část – několik ukázek z díla Antonína Dvořáka v podání smyčcového kvartetu
(účinkuje Salónní kvartet Brno)
20:00 - 20:30
Přednáška lechovického duchovního správce Marka Orko Váchy
20:45 - 21:15
II. hudební část – hudba soudobá, filmová a muzikálová
(opět účinkuje Salonní kvartet Brno, sólisté se svými hudebními nástroji a pěvečtí sólisté)
21:15 - 22:30
Návštěva sousedního zámku a tamní zámecké vinotéky
přátelské posezení u vína či kávy v zámecké zahradě, v případě nepřízně počasí v zámecké vinotéce
22:30 - 23:00
III. hudební část – varhanní koncert
(účinkuje Zdislava Makariusová – varhanice v Lechovicích a Jiří Lang – varhaník Baziliky Nanebevzetí panny Marie na Starém Brně)
23:00 - 23:15
Požehnání otce Marka a závěr (s písní) Noci kostelů v Lechovicích.

Celovečerní program:

Po celou dobu programu NK bude možnost koupit si kteroukoli knihu Marka Orko Váchy, který je v průběhu večera velmi rád op
!!!!POZOR ZMĚNA!!!! ZAČÁTEK PROGRAMU AŽ V 19:00 hod.
Kvůli časové zaneprázdněnosti některých účinkujících bude posunut začátek programu o hodinu později. Děkujeme za pochopení.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlechovice.cz

GPS: 48°52'37.415"N, 16°14'4.616"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: David Štefan

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.11.2014)

Ne
8:30 celý rok, každý týden

Poutní kostel Navštívení Panny Marie stojící na zalesněném pahorku je výraznou dominantou okolního rovinatého kraje severovýchodně od obce Lechovice. Historie poutního místa začala v roce 1695, kdy byla na úpatí kopce v blízkosti studánky postavena dřevěná kaple. Do kaple byla umístěna socha Panny Marie s Ježíškem, pocházející z nedalekého louckého kláštera. Od doby první slavné pouti se neustále zvyšoval počet přicházejících poutníků, až bylo třeba postavit nový kostel. Na vrcholu kopce vyrostl barokní kostel s bohatě zdobeným průčelím a dvojící věží. Jednolodní stavba z roku 1722 má půdorys latinského kříže. Hlavní oltář zdobí uctívaná socha Panny Marie, která sem byla přenesena z původní kaple. Kostel má boční, freskami orámované oltáře, které jsou zasvěcené sv. Janu Nepomuckému, sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi, sv. Rosálii, sv. Vincenci, sv. Floriánovi a sv. Donátovi. Klenba je bohatě zdobena mohutnými freskami. Poutní kostel navštěvovalo až 15 000 poutníků z celé Moravy i sousedního Rakouska. Do dnešních dob se zachovala poutní tradice slavení červencového svátku Navštívení Panny Marie.

Nejbližší Noc kostelů:

Hostěradice, kostel sv. Kunhuty – 7,9 km

Miroslav, kostel Českobratrské církve evangelické – 10,7 km

Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže – 11,9 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube