10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Litoměřice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 - 17:55
Modlitba růžence
17:30 - 23:55
Kostel přes NOC KOSTELŮ otevřen
18:00 - 18:55
Mše svatá
19:00 - 19:55
Cesta mého srdce aneb I pěšky je pomalu z Čech do Santiaga de Compostela
Cesta mého srdce aneb I pěšky je pomalu z Čech do Santiaga de Compostela – beseda s promítáním fotografií. Může jedna obyčejná žena dojít pěšky z Děčína až do nejznámějšího poutního cíle Evropy? Pojďte se přijít podívat a popovídat.
19:00 - 22:00
V boční kapli Sv. Jana Nepomuckého výstava liturgických předmětů
Od 19:00 do 22:00 v boční kapli Sv. Jana Nepomuckého výstava toho nejzajímavějšího, co skrývá naše sakristie - liturgické potřeby, roucha a další zajímavé poklady.
20:00 - 20:55
Královský nástroj I
Královský nástroj I – povídání o varhanách na kůru kostela s ukázkou improvizace
21:00 - 21:55
Duchovní hudba v podání sborů Puellae cantantes a Singing Friends
22:00 - 22:55
Královský nástroj II
Královský nástroj II – povídání o varhanách na kůru kostela s ukázkou improvizace
23:00 - 23:40
Apendix - vokální projekt
23:45 - 23:55
Adorace - modlitba za všechny, kdo tuto Noc vešli do našich kostelů a za jejich úmysly.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-litomerice.cz

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°32'0.698"N, 14°8'0.251"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kirbsová

 

Děkanský kostel Všech svatých  Adresa: Mírové náměstí Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r. 1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l. 1718 - 19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube