12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 12. června 2020

15:00 - 20:45
Pošta do nebe
- napište své prosby, chvály a poděkování na lístek a vložte do košíčku
15:00 - 21:00
Kostel otevřen k prohlídce a soukromé modlitbě
- po dobu otevření kostela je možné se připojit k modlitbám sester mnišek
21:00 - 21:15
Závěrečné požehnání
- ekumenická žehnající modlitba za účasti uherskobrodských duchovních

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostuherskybrod.cz/

GPS: 49°1'33.319"N, 17°38'53.18"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Mahdalová

Kláštení kostel Panny Marie Nanebevzaté
Klášter byl založen r. 1262 králem Ondřejem II. nebo Přemyslem Otakarem II. byl vybudován při poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie z 11. století Zde byla uchovávána ikona Matky Boží, kterou získal král Ondřej II.od byzantského císaře. Nynější obraz Panny Marie, který je umístěný v klášterním kostele, je kopií původního obrazu, kterým je pravděpodobně obraz v Čenstochové. Klášter měl dost pohnutou historii.

Po r. 1990 dominikáni opět převzali do správy toto poutní místo a postupně mu vrátili jeho bývalou slávu. V r. 1997 byly zhotoveny nové korunky pro milostný obraz, které posvětil papež Jan Pavel II. a zároveň vydal bulu, kterou získává tento poutní chrám výsadu odpustků pro poutníky, kteří jej navštíví na 1. neděli v květnu.

Klášter dominikánů Uherský Brod
Mariánské nám. 61
688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 637 607

P. Jan Rajlich
e-mail: [email protected] 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube