28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

WWW: http://drevenykostelik.cz

Adresa kostela: Rodkovského 7

GPS: Loc: 49°21'41.238"N, 16°38'49.739"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Kopecký

BUĎTE U NÁS SDEČNĚ VÍTÁNI!

Otvíráte dveře do našeho společenství a my vás upřímně zveme dovnitř. Jsme rádi, že jste se začetli do nástěnky naší farnosti. Co vám chceme nabídnout? Přijďte se k nám podívat. Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Snažíme se přes svoji lidskou nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání k Bohu i lidem jsou být svobodný a zodpovědný, mít úctu k druhým, jednat pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zveme vás k návštěvě u nás, neváhejte a pojďte dál.

Historie kostela

Náš krásný dřevěný kostel nepochází z Blanska. Byl sem dopraven rozložený na jednotlivé části ze vzdálené vesnice Nižní Seliště, která leží 20 km od Chustu na hranici Podkarpatské Rusi a Rumunska (nynější Ukrajina), přibližně 750 km od Blanska. Stojí zde jako příklad důkladného řemeslného zpracování, péče a pokory – zjevně křehké konstrukce, která po staletí vytrvala jako místo k slavení bohoslužeb.Tisíce lidí zde prožily radostné chvíle svého života při křtu dětí i dospělých, odevzdali se sobě navzájem na celý život v manželství a s vděčností doprovodili své zemřelé na poslední cestě. Kostel vždy byl, a věříme, že bude i nadále, místem setkávání dobrých lidí, prostorem povzbuzení a útěchy v jakékoliv situaci lidského života.

Stavba kostela, který nyní patří  farnosti Církve československé husitské, byla zahájena v roce 1601, ale dokončena až v roce 1641. Výstavba kostela se protáhla na tak dlouhou dobu pro útrapy třicetileté války, kdy celá obec vymřela na mor a teprve po jejím znovuosídlení byla stavba dokončena. Původně ortodoxní kostel později přešel pod správu církve řeckokatolické. Když se Podkarpatská Rus stala součástí Československa, zlepšily se životní podmínky obyvatelstva a věřící si postavili kostel kamenný. Starý dřevěný kostel zůstal opuštěný a chátral. Roku 1928 byla v Brně dokončena výstavba brněnského výstaviště a uvažovalo se o tom, že se kostel stane jedním z exponátů úvodní výstavy soudobé kultury. Po uvážení, že by to nebylo vhodné místo, byl nabídnut památkovým úřadem diecézi československé církve v Olomouci. Olomoucká diecéze postoupila v říjnu roku 1935 tuto nabídku blanenské farnosti. Po prohlídce kostela, kterou provedli na místě zástupci rady starších blanenské farnosti, byla započata jednání o odkoupení kostela. Ten byl pak v Nižním Selišti rozebrán, jednotlivé části označeny a vlakem převezeny v září roku 1936 do Blanska, kde ho tesaři a dělníci z Nižního Seliště, vedeni tesařským mistrem Selajčukem, během tří měsíců znovu sestavili. Na rozdíl od původní stavby byl postaven na kamennou podezdívku, čímž se zvýšil vnitřní prostor a hlavně vchod, který byl původně pouze 140 cm vysoký. Průčelní vchod do svatyně má segmentové zaklenutí se starobylým nápisem v církevněslovanském jazyce, který udává datum dokončení stavby – Robjach 1641 mesjaca jula 29 (zhotoveno 29. července 1641). Dveře jsou pobity originálním kováním a ostění vchodu je zdobeno rytými spirálami a růžicemi. Den 29. červenec je v pravoslaví svátkem sv. Paraskievy (138–161 n. l.), které byl tento původně pravoslavný kostel zasvěcen. Kostel byl slavnostně otevřen v neděli 23. května 1937 olomouckým biskupem ThDr. Rostislavem Stejskalem. Podle názoru odborníků se jedná o nejstarší dřevěný kostel tohoto typu na našem území. V kostele je dochována část původní pravoslavné výzdoby. Volně stojící neorientovaná stavba obdélníkového půdorysu na kamenné podezdívce je v centru městské zástavby. Stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž s jehlancovým zastřešením a se čtyřmi nárožními věžičkami. Zvonicové patro věže je arkádově otevřeno. Podnožím věže je ochoz v přízemí i v prvním patře objektu. Blanenský dřevěný kostel představuje tzv. rusínskou gotiku s bližší specifikací „Sedmihradsko-marmarošský typ“; jeho architektura je již ovlivněna evropskou gotikou.  Členění stavby představuje redukovanou bazilikální dispozici. Hlavni loď je zaklenuta valenou klenbou a kryta valbovou střechou. Boční lodě jsou pouze naznačeny sloupy po stranách. Všechny střechy kostela jsou kryty dřevěnými klínci. V květnu 2005 byla dokončena celková výměna krytiny věže a střech i svislých stěn kostela. V dalších letech probíhalo kompletní restaurování vnitřního zařízení, ikon, osvětlení, stolu Páně, křtitelnice, kříže v kněžišti, instalace tří nových zvonů zasvěcených našim národním svědkům víry – Cyrilu, Metoději a Mistru Janu Husovi. Nové varhany byly na kůru kostela postaveny v Cyrilometodějském roce 2013. Štědrým mecenášem zvonů, varhan a dalších počinů ve farnosti byl již zemřelý ing. Karel Míček, předseda rady starších. Kostel je majetkem Farnosti CČSH v Blansku. Je zde možné nechat pokřtít novorozeňata, malé a odrostlejší děti i dospělého. Konají se zde krásné svatební obřady i důstojná pohřební rozloučení.

Bohoslužby:

Bohoslužby se v kostele konají po celý rok:

- každou neděli v 9:00 hodin

- každý pátek v 17:30 hodin.

Srdečně všechny zveme!

Program bohoslužeb o svátcích je vždy vyvěšený na dveřích kostela. Děti na základních školách chodí do klubu Dobré zprávy, což je vyučování náboženství hravou a srozumitelnou formou. Dospělí se setkávají na biblických hodinách. Před a po bohoslužbách zde také zastihnete bratra faráře.

Kontakty na správu farnosti: Telefon: 606 702 768 Farář: Martin Kopecký, e-mail: [email protected] Předsedkyně rady starších: Dagmar Bačkovská Kostelní účetní: Jitka Alexová Kostelník: Jan Nečas Průvodce pro turisty: Ing. Josef Řádek Internetové stránky: http: www.drevenykostelik.cz

Aktuální informace o kostele a životě farnosti je možné získat na adrese: www.drevenykostelik.cz

Dřevěný kostel Církve československé husitské je evidován v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 0348.

 

 

          

 

Volat Odeslat SMS Přidat do programu Skype Budete potřebovat Kredit Skype.Zdarma prostřednictvím programu Skype

Nejbližší Noc kostelů:

Blansko, kostel sv. Martina – 0,9 km

Adamov, kostel sv. Barbory – 6,2 km

Černá Hora, kaple Svaté Rodiny, kopec Paseka – 9,1 km

Lipůvka, poutní lokalita sv. Klimenta – 12,5 km

Krasová, Kaple sv. Klimenta Ochridského – 12,7 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube