10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pardubice-Polabiny, Archa - modlitebna Církve bratrské

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://archapardubice.cz/

Adresa kostela: Lonkova 512

GPS: 50°2'45.830"N, 15°45'44.780"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Zbytek

V Bibli najdeme příběh o plavidle, kterému se říká archa. Postavil ho muž jménem Noe na základě Božího pokynu. Bůh tak zachránil jeho rodinu a život na zemi před vodami potopy.

Tento příběh měli na mysli architekti a stavitelé, kteří se v roce 1991 pustili do projektu pardubické Archy. Budova má půdorys připomínající trup lodi. Je vybavena světlíkem a bočními vchody podobně jako kdysi Noemova Archa.

Nad Archou je vztyčen kříž z oceli. Stejný symbol najdeme v průčelí kaple, kde je kříž tvořen několika skleněnými plochami. Je otočen směrem k východu a propouští dovnitř světlo. Symbolicky to připomíná hlavní poslání Archy. Nemůže zachránit před potopou. Ale je místem, odkud se má šířit zpráva o Ježíši Kristu. Jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení představuje záchranu. Do chaosu, samoty a vědomí viny vstupuje s pravdou, smířením a přijetím. Bez jeho příběhu by nebyla naděje ani pro NÁŠ PŘÍBĚH.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube