10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Svojšice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Slavnostní zahájení noci kostelů 2022
Slavnostní zahájení , vyzvánění zvonu
18:00 - 19:00
Přednáška bitva u Kolína 265. výročí
Historik RSDr. Ladislav Jouza vás ve velmi zajímavé přednášce provede velmi známou bitvou u Kolína, která byla ve Svojšickém kostele sv. Václava zakončena zádušní mší Te Deum.
18:00 - 22:00
Otevření kostela sv. Václava ve Svojšicích
Kostel bude otevřen do 22:00 hod. Kolem kostela bude nasvícena cesta svíčkami. Bude možnost nahlédnout do věže kostela, panské oratoře přes zákristii. Ve svatyni bude umístěno pietní místo pro padlé v bitvě a vaše zesnulé.
19:00 - 20:00
Přednáška o historii kostela sv. Václava
Přednáška Mgr. Vladimíra Rišlinka , který vás provede bohatou historií kostela.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

BUS Kolín - Svojšice linka 421

         Kouřim - Svojšice linka 421

Kostel je zmiňován r. 1352.Tato původní středověká svatyně byla r. 1678 z podnětu hraběte Michaela Osvalda z Thunu zbarokizována. Současná podoba je výsledkem pozdně barokní přestavby z r. 1773,kterou patrně provedl architekt Jan Josef Wirch. Ve věži je zavěšen bohatě zdobený renesanční zvon.Zařízení svatyně je pozdně barokní, doplněno ve 2. polovině 19. stol. Oltářní obraz sv. Václava je dílem Ludvíka Bernarda z r. 1870.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube