25.08.18
NOC KOSTELŮ

Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:00 - 17:45 Mše svatá
17:50 - 18:30 Komentovaná prohlídka kostela
19:00 - 20:30 Koncert skupiny Kapucíni a Stanley
Dobrá hudba, humor i duchovní slovo v podání slovenské hudební skupiny
21:30 - 22:10 Komentovaná prohlídka kostela
22:30 - 23:00 Malá noční hudba
v podání varhaníka Filipa Šmerdy
23:00 - 00:00 Ukončení večera
modlitba kompletáře

Celovečerní program:

Tváře místní církve - Metoděj Martin Frank, Stanislav Žyla
výstava u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa

Informace o kostele

WWW: http://www.kapucini.cz

GPS: Loc: 49°11'29.558"N, 16°36'35.333"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pacifik Matějka, Th.D. OFMCap.

Návaznost na dopravu:

Klášter se nachází na Kapucínském náměstí, v blízkosti vlakového nádraží a tramvajové zastávky Hlavní nádraží.

Kostel Nalezení sv. Kříže je jednoduchá raně barokní stavba obdélného půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Po polovině 18. století byla provedena barokní přestavba kostela a přilehlého kláštera podle návrhu Františka Antonína Grimma. Dílem barokních úprav je i hlavní portál kostela a schodiště s terasou, na které jsou umístěny sochy světců františkánského a kapucínského řádu. I když klasicky jednoduchý portál s novodobou mozaikou sv. Františka navozuje představu skrovného kostelního interiéru, má vnitřní zařízení značnou uměleckohistorickou hodnotu. Vynikajících kvalit je hlavní oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, namalovaný v roce 1655 nizozemským rytcem a malířem Joachimem Sandrartem. Na stěně před presbytářem je pak umístěna polychromovaná gotická dřevořezba Matky Boží z 1. pol. 15. stol. Známou částí kapucínského kláštera je hrobka zbudovaná pro řeholníky a dobrodince řádu. Je zde také pohřben František Trenck, plukovník rakouských pandurů. Z jeho odkazu bylo zbudováno další křídlo kláštera, mimo jiné s historickou kapucínskou knihovnou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube