02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:45 - 22:15 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 17:45
Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů
18:00 - 18:45
Mše sv. za obyvatele našeho města
19:00 - 20:30
Hudba na chrudimském kůru za posledních 500 let
přednáška MgA. Tomáše Židka, Ph.D., ukázky starých rukopisů a hudebních nástrojů, vystoupení pěveckého sboru Salvátor
20:30 - 21:00
Nově restaurovaný gotický oltář P. Marie, sv. Barbory a sv. Kateřiny
prohlídka oltáře s RNDr. Tomášem Pavlíkem
21:00 - 22:00
Hudba ať zní
prohlídka hudebního kůru a varhan s MgA. Tomášem Židkem, Ph.D
22:00 - 22:15
Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme
večerní modlitba a požehnání našemu městu s farářem P. ThLic. Janem Šlégrem, SL.D

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-chrudim.cz

Adresa kostela: Resselovo náměstí

GPS: 49°57'3.707"N, 15°47'44.842"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Šlégr

Již z dálky vítá všechny, kdo přijíždějí do Chrudimi, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850-1880, kdy chrudimský architekt František Schmoranz provedl novogotickou úpravu. Tato přestavba se dotkla zejména západního průčelí i obou věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube