28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:30 - 17:45
Zahájení Noci kostelů vyzváněním na zvony
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:00 - 21:30
Chrám pod širým nebem – Noc kostelů na kole
Číslo 7 v Bibli a sedm zastávek cykloputování. Informace a pokyny na: www.farnost-chrudim.cz.
19:00 - 20:00
Chrudimské malované epitafy
Prohlídka unikátních restaurovaných epitafů s výkladem T. Pavlíka.
19:00 - 22:00
Přimlouváme se za vás u Boha
Možnost napsat vzkaz Bohu a zapálit svíci jako prosbu za sebe, své blízké, za to, co máte na srdci. My se za Vaše úmysly budeme modlit.
20:00 - 21:30
Chvalte Hospodina zpěvem i nástroji
Koncert sboru Salvátor O chrudimských varhanách, varhanících a varhanářích slovem i zvukem - varhany chrudimského kostela a kláštera s T. Židkem.
22:00 - 22:15
Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme
Večerní modlitba a požehnání městu Chrudim.

Kostel je na těchto trasách:

Chrám pod širým nebem - Noc kostelů na kole z Chrudimi
Číslo 7 v Bibli a sedm zastávek cykloputování. Zveme Vás na novinku v našem programu Noci kostelů, a tou je cykloputování po kostelích, kaplích a dalších zajímavých místech chrudimské farnosti. Pojďme - nebo lépe pojeďme - zakusit nejen půvab jarní přírody, ale také krásu uměleckou a architektonickou. Na každém ze 7 míst se něco dozvíte a navíc prospějete své duši i svému zdraví. Předpokládaný dojezd cca ve 21:30. S sebou: helmu, reflexní prvky, světla, zámek, svačinu a pití, lepení na kolo.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-chrudim.cz

Adresa kostela: Resselovo náměstí

GPS: 49°57'3.707"N, 15°47'44.842"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jiří Heblt

Již z dálky vítá všechny, kdo přijíždějí do Chrudimi, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850-1880, kdy chrudimský architekt František Schmoranz provedl novogotickou úpravu. Tato přestavba se dotkla zejména západního průčelí i obou věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube