02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kamenice-Těptín, kostel sv. Františka z Assisi

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.ricany.cz/farnost/

Adresa kostela: Ringhofferova

GPS: 49°53'54.990"N, 14°34'58.646"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michaela Valentová

Návaznost na dopravu:

Autobusem:  PID ze zastávky Praha, Budějovická, čísla spojů 335, 337 a 339, do zastávky Kamenice, U dvora a odtud pěšky, nebo Kamenice, Kulturní dům a odtud pěšky ulicí Ringhofferovou až ke kostelu (směrem k  ZŠ Kamenice a dále po silnici mezi rybníky k zámku Kamenice). Z důvodu bezpečnosti prosíme návštěvníky, aby měli s sebou baterku a na oblečení reflexní prvky, pokud půjdou ke kostelu pěšky a budou se vracet za šera či tmy. 

  • Přesné datum založení kostela není známo. Je patrné, že byl postaven v raně gotickém slohu. Původní podoba kostela však byla přestavbami zcela změněna. 
  • Prvním doloženým knězem byl v r. 1352 plebán Jiří. V 17.st. zde údajně působil jezuita Bohuslav Balbín, jedna z nejvýznamnějších postav českého baroka.
  • Od r. 1763 byla Kamenice majetkem Arcibiskupství pražského a kamenický zámek sídlem pražských arcibiskupů. To trvalo až do r. 1859, kdy arcibiskup Bedřich Schwarzenberg postoupil Kamenici velkoprůmyslníku Ringhofferovi výměnou za statek Hodkovice u Břežan.
  • Úprava vnitřku kostela pochází z r. 1797, kdy arcibiskup Vilém Florentin, kníže Salm-Salm (1745-1810) nechal kostel přestavět. Kostel byl tehdy zvýšen a sklenut. Obnovený kostel byl vysvěcen 26. září 1797.
  • V západní části lodi je vestavěna dřevěná kruchta podepřená sloupy, na níž jsou umístěny - dnes opět funkční - varhany. Jde o malý nástroj se 17 píšťalami, vlastně bezpedálový pozitiv, který byl vyroben a instalován v r. 1883 firmou Gebrüder Rieger. Vlhkost a zanedbaná údržba především ve 2. pol. 20. st. způsobily, že varhany byly nehratelné až do rekonstrukce po r. 2015. Dnes se tedy věřící během pravidelných mší svatých znovu mohou těšit z jejich zvuku. 
  • K severnímu boku lodi přiléhá mariánská kaple čtvercového půdorysu, na jejímž stropě je vymalován ozářený monogram Panny Marie. Při východní stěně kaple stojí náhrobek arcibiskupa Salma, který nechal na své náklady zřídit jeho nástupce, arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský 17 let po Salmově smrti. Donátorství připomíná latinský nápis na soklu více než třímetrového náhrobku: Familia CHLUMCZANSKY SUPERSTES ANNO MDCCCXXVII.
  • Bývalý hřbitov kolem kostela byl zrušen a proměněn v část zámeckého parku. Připomínkou hřbitova je dodnes kamenný kříž s tělem Ukřižovaného, který nechal vztyčit arcibiskup Salm v r. 1810. Na podstavci byla původně deska s nápisem: "Poněvadž na tomto místě ještě kosti v Pánu zesnulých osadníků odpočívají, proto jejich knížecí milost Vilém Flor. Salm-Salm kníže arcibiskup Pražský, tento kříž postaviti dal, aby nábožní křesťané pro upamatování na své předky "Otče náš" a "Zdrávas" nábožně se pomodlili L.P. 1810."
  • Dalším z arcibiskupů pražských, kteří zanechali v Kamenici stopu, byl Ankwicz z Poslavice, z jehož podnětu byl v r. 1834 na věž osazen zvon z pražské Bellmannovy dílny. 
  • V r. 1898 upravil kostel do nynější podoby architekt Jiří Stibral, jehož úkolem bylo mimo jiné provést přestavbu ringhofferovských zámků v Kamenici a ve Štiříně.

Podporu a konzultace poskytli Vlasta Hartvichová a Jan Pišna, autoři knihy Kamenice v proměnách věků (vyd. obec Kamenice, 2010).

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube