24.05.19
NOC KOSTELŮ

Přelouč, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:55 - 18:00
Rozeznění zvonů sv.Jakuba v Přelouči
Rozezění zvonů kostela sv.Jakuba v Přelouči. Věž má tři zvony z roku 1515 velký , 1566 střední, 1630 malý
18:00 - 18:30
Ekumenické zahájení letos u katolíků spolu s evangelíky, husity a adventisty
Ekumenické zahájení Noci kostelů, kdy se střídáme vždy v jiném kostele, nebo modlitebně, letos padlo na katolický kostel sv. Jakuba
18:30 - 19:55
Komentovaná prohlídka kostela+připomínka 30 let svobody a Anežky České+program pro děti
Je možné navštívit sakristii s freskou sv.Petra a Pavla, prohlídka kostela, kůru s varhanami a zvonů na zvonici. Připraveno je i občerstvení a dárky a program pro děti.
20:00 - 21:00
Koncert chrámového sboru Ad Libitum
A capella koncert při kterém zazní duchovní skladby, nacvičené k oslavě Boží, a protože milujeme hudbu a zpěv.
21:00 - 22:00
Tichá modlitba při svíčkách
Kostel je především místem pro bohoslužbu, ztišení a modlitbu, jako zavlažení našich duší.
22:00 - 22:10
Závěrečná modlitba za návštěvníky a požehnání všem účastníkům.
Poděkování všem, kteří přišli, a těm kteří jakkoli přispěli při Noci Kostelů 2019.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-prelouc.estranky.cz

GPS: Loc: 50°2'23.518"N, 15°33'38.149"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Lubomír Pilka

Kostel sv. Jakuba Staršího v Přelouči


    První písemná zmínka o něm pochází z první poloviny 14. století.
Ale již někdy ve 12. století zde stával malý románský chrámek. Při výstavbě kostela byly použity kamenné fragmenty z něho. Základ kostel a je gotický. Byl postaven z lomového kamene a cihel, ovšem byl během staletí několikrát přestavován v důsledku pohrom živelných i válečných, stárnutí materiálu i módních trendů. Z jihu přiléhá ke kostelu sakristie s ranně gotickými i románskými prvky, která snad mohla být dříve i samostatným objektem. Na severní straně kostela byla přistavena v roce 1785 kaple sv. Barbory.

    Varhany pocházející ze Sedlckého kláštera byly zhotoveny významným varhanářem Abrahamem Starckem z Lokte v roce 1692. Peníze na nákup varhan věnoval bývalý starosta města, aby po jeho smrti mohly být zakoupeny. Nástroj nám slouží dodnes.

 

Největší přestavby:
    V letech 1641 – 1646 po požáru byl kostel barokizován. Další, ovšem velkorysá přestavba byla provedena v letech 1780 – 1783. Na konci 19. století byla provedena novogotická přestavba presbytáře.

    Na věži se nachází gotický zvon Jakub z roku 1515. Váží 886 Kg a je bez ozdob. Je opatřen pouze nápisem: „Ve jméno Boží tento zvon dělán ke cti a chvále sv. Jakubu. Anno Domini 1515.“
    Zvenku na jižní straně kostela je možno vidět dva zazděné kamenné náhrobky. Na jednom je neznámí rytíř ve zbroji s mečem, u pravé nohy má položenu přilbu. Datum je špatně čitelné snad 1569 nebo 1599. Na druhém malém náhrobku je čitelný nápis, že se jedná o dcerku faráře Karla Rubekuly z roku 1626.
 

Boční kaple svaté Barbory

     Z vybavení je zajímavý barokní zlacený oltář ze 17. století, který byl dříve jako hlavní oltář kostela. Stará zpovědnice pochází z 18. století a byla pravděpodobně pořízena společně s cechovními lavicemi. Na sever směřující barokní okno bylo v 70. letech 20. století opatřeno vitráží podle návrhu přeloučského rodáka Jindřicha Mahelky, akademického malíře, na kterém se nachází obraz světce sv. Vavřince s roštem. Tak se mimo jiné jmenuje i městský časopis - Rošt. Sv. Vavřinec je také patronem města Přelouč.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube