24.05.19
NOC KOSTELŮ

Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 19:50
Duchovní zastavení se sborem Amea Chorus
Rozjímání hudbou a slovem, řídí Ing. Karel Tomek
20:05 - 20:45
Farní kronika promlouvá...
Vybrané kapitoly z dějin farnosti z období první poloviny 20. století; slovem provede P. Vojtěch Loub
21:00 - 21:30
Varhanní koncert žáků ZUŠ Třebíč z třídy Anny Kolaříkové
21:45 - 22:20
Putování (nejen) do Compostely
Vyprávění Jany Vašíčkové, která se pár dní po svém křtu o letošních Velikonocích vydala sama na čtrnáctidenní pěší pouť do španělského Santiaga de Compostela
22:50 - 23:00
Modlitba na závěr Noci kostelů

Celovečerní program:

Prezentace fotografií ze života jejkovské farnosti
Prezentace nedávno objevených fotografií ze života jejkovské farnosti 20. století
Tvořivé dílny pro děti (19:30 - 21:30)
Tvořivý program pro děti a jejich rodiče v sakristii kostela
Vyhlídka z věže kostela (20:00 - 22:30)
možnost netradičního výhledu z věže jejkovského kostela, vstup přes Katolické gymnázium, prohlídka po skupinkách; děti do 15 let v doprovodu rodičů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbazilika.cz

GPS: 49°12'51.016"N, 15°53'8.088"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jakub Holík

Návaznost na dopravu:

Kudy k nám:

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.01.2015)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
16:30 celý rok, každý týden
St
8:00 celý rok, každý týden, mimo školních prázdnin
Čt
7:15 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden

Historie kostela Proměnění Páně je spjata se vznikem jejkovského kapucínského kláštera. Kapucínský klášter na Jejkově byl založen na podnět Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684. Základní kámen kláštera byl položen 3. června 1687. Protože to nebyla žádná veliká stavba, byl konvent hotov koncem roku 1690 a v lednu 1691 byl obydlen. Téměř sto let, tj. do zřízení jejkovské farnosti byl kostel konventní: sloužil zejména řeholní rodině. Tu k slavení mše svolával zvonek ze sanktusové věžičky. Mniši žijící v klášteře vypomáhali v okolí. Konventní kostel byl od kláštera oddělen v roce 1784, kdy byla zřízena Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. Faru zprvu obsazovali diecézní kněží. Ke kapucínskému řádu byla fara inkorporována v roce 1803.
Jejkovský klášter byl komunisty zrušen násilně v noci z 27. na 28. dubna 1950.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube