02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Křešice, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Adresa kostela: Bezručova

GPS: 50°31'17.834"N, 14°13'16.791"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ewa Bastlová

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Křešicích byl vystavěn nad zázračnou studánkou v době vrcholného baroka (r. 1732). Vznik kostela je úzce spjat s letitou úctou k Panně Marii. V těchto místech byl na olši nad studánkou již koncem 17. stolení zavěšen obrázek Panny Marie, jednalo se o kopii slavné Pasovské madony, zhotovenou a vypálenou v hlíně. Místní obyvatelé před tímto obrazem vykonávali mariánské modlitby a jejich prosby byly v řadě případů vyslyšeny. Úcta k obrazu se šířila do okolí a přicházeli sem první poutníci, kteří považovali vodu ze studánky za léčivou. V roce 1704 zvláštní církevní komise potvrdila 18 zázračných uzdravení. Tehdejší litoměřický biskup Šternberk zde dal roku 1712 vystavět kapli. Kaple byla postavena nad olší, takže strom i obraz pak byly uvnitř kaple. V roce 1732 byla kaple přestavěna na nynější kostel. Stavitelem kaple i pozdějšího kostela byl litoměřický architekt Octavio Brogio. Za oltářem se nachází kmen olše, na které se původně nacházel obrázek Panny Marie, kmen byl zhotoven ze železného plechu roku 1766. Za presbytářem kostela je studánka s polychromovaným reliéfem Pasovské madony. Kostel zasáhly povodně v letech 2002, 2006 a 2013, kdy byl kostel opakovaně zaplaven až do výše čtyř metrů. Kostel však místní duchovní správce R.D. Jaroslav Stříž s pomocí dobrovolníků a mnohých přispěvatelů vždy opravil. Každoročně v červenci se v kostele koná tradiční mariánská pouť (v roce 2016 bude v neděli 17.7).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube