28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Úštěk-Ostré, kaple Nalezení sv. Kříže, Kalvárie

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

GPS: 50°35'16.429"N, 14°22'21.147"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Hlaváček

Přístupovou cestu na Kalvárii lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště. To je členěno dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení svatého Kříže a kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar. V roce 2005 se poutního areálu ujal Spolek pro obnovu památek Úštěcka. Ta si dala za cíl zabránit postupující devastaci a zachovat toto přitažlivé místo pro další generace. Příležitostně se zde pořádají i kulturní akce, např. „Divadelně hudební festival Na schodech“. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube