28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hosín, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 21:00
V klidu si prohlédněte kostel, který není běžně veřejnosti dostupný
Celovečerním pásmem provede písněmi a biblickými recitacemi místní farář. Možnost si zapálit svíčku u sv. Josefa a napsat přímluvu. Možnost prohlédnout si kostel, který jinak je pouze otevřen pro bohoslužby.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Dostupnost z Českých Budějovic  MHD č. 4: odjezd z Mariánského nám. v 17.25 a 19.43. Zpět do Č. Budějovic ve 20.13 a 23.24.

Pseudorománský kostel sv.Petra a Pavla (1900), který v sobě začleňuje původně románskou kapli(11./12.st.) s gotickými freskami (1.pol. 14.st.).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube