24.05.19
NOC KOSTELŮ

Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:55 - 18:00
Zvonění
Zvony zvou lidi ze všech stran k zastavení se ve shonu světa a k naslouchání svému srdci.
18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů
Slavnostní zahájení, modlitba za město Třebíč a pozvání na jednotlivé programy v našem kostele.
18:05 - 19:05
Dřevěné divadlo Princezna na hrášku
Loutkové divadlo Jana Hrubce na hlavním schodišti u kostela sv. Martina. Je vhodné pro děti od tří až čtyř let. Po pohádce bude pokračovat pro zájemce z řad dětí ještě malé hraní s loutkami.
19:00 - 19:30
Varhanní koncert
Na nové varhany zahrají žáci a žákyně Anny Kolaříkové.
19:30 - 20:30
Velká prohlídka nových varhan
Velká prohlídka nových zcela dokončených třímanuálových varhan s ukázkou rejstříkových kombinací.
20:30 - 20:50
Charita - Láska ve službě lidem - Lásky není nikdy dost
Prezentace činnosti Oblastní charity Třebíč s možností informovat se o jejích službách - to je nikdy nekončící služba lásky potřebným.
21:00 - 21:50
Svatomartinský sbor a orchestr
Koncert duchovní hudby, která zaznívá při slavnostních liturgiích.
22:00 - 22:30
Prohlídka kostela
Prohlídka kostela zaměřená na nástropní fresky v kostele sv. Martina.
22:30 - 23:30
Zpěvy z Taize
Společné zakončení Noci kostelů i celého dne Zpěvy z Taize, ztišení, modlitba, zpěvy.

Celovečerní program:

Prohlídka věže a pohled z věže - opět zdarma
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato.
Místnost pod věži - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Certifikáty píšťal, puzzle betléma, třebíčských kostelů, Svatomartinské oplatky.
Pozvánka na kurz Alfa
Cesta za Bohem je stále otevřena všem. Udělej první krok! Co se skrývá pod kurzem Alfa? Program v boční kapli sv. Jana Nepomuckého.
Farní kavárna - klubovna Spomal na faře
V klubovně Spomal na faře. Vchod přes garáž u fary. Přijďte se občerstvit, ohřát, odpočinout.
Charita - Láska ve službě lidem
Prezentace činnosti Oblastní charity Třebíč s možností informovat se o jejích službách - to je nikdy nekončící služba lásky potřebným. Program v boční kapli sv. Jáchyma a sv. Anny.
Co jste o Noci kostelů ještě neviděli
V kostele se nachází mnoho známých i neznámých, velkých i malých věcí a věciček, např. antipendium.
Vymaluj si svou vitráž
Výtvarná dílnička v učebně kostela pro děti i dospělé.
Vyrob si placku
Vyrob si svou placku s rozetou. Program v učebně kostela.
KOSTKOHRANÍ
Spousta stavebnic, kostiček, které se dají poskládat, vytvoří obrazce. Jaké? To je na vás. Např. věž sv. Martina. Skládání v klubovně kostela.
Daruj dvakrát - výstava obrazů
Nechte na sebe působit obrazy v prostoru chrámu věnované na podporu činnosti Centra Ruth. Program v boční kapli sv. Jáchyma a sv. Anny.

Informace o kostele

WWW: http://www.trebicmartin.cz/

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: Loc: 49°12'53.48"N, 15°52'46.431"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Provazníková

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.04.2016)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:15 celý rok, každý týden
Út
7:15 celý rok, každý týden
St
7:15 celý rok, každý týden
16:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

www.volny.cz/trebicmartin

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube