02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Třebíč-město, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Fanfáry a vyzvánění k zahájení Noci kostelů
Zvony zvou lidi ze všech stran k modlitbě, k setkání, k zastavení se ve shonu světa a k naslouchání svému srdci. Zahájení Noci kostelů, uvítání a modlitba za město Třebíč.
18:00 - 18:30
Varhanní koncert žáků ZUŠ Třebíč ze třídy Anny Kolaříkové
Varhanní skladby v provedení žáků Aničky Kolaříkové.
19:00 - 19:40
Zpěvy žáků ZUŠ Třebíč s varhanami
Připravili žákyně ZUŠ Třebíč a student Akademie pro seniory III. věku pan Antonín Malach s jejich učitelkou Jarmilou Kubovou.
19:45 - 20:25
Prohlídka varhan
Nové třímanuálové varhany je možno stále znovu obdivovat laiky i odborníky.
20:30 - 21:00
Život sv. Martina na obrazech v našem kostele
Prohlídka kostela s pohledem upřeným na obrazy ze života sv. Martina.
21:30 - 22:00
Modlíme se zpěvem - zpěvy z Taize
Svatomartinský sbor a hosté. Společné zakončení Noci kostelů modlitbou.

Celovečerní program:

Farní kavárna v klubově Spomal na faře
Popovídání s přáteli, sdílení, zastavení, popíjení kávy a čaje v nově opravené klubovně SPOMAL na faře. Vstup přes garáž vedle fary.
Otevřená věž kostela sv. Martina
Nejsou to sice schody do nebes, ale ten pohled stojí zato. Možnost prohlédnout si město z výšky bez nutnosti letět letadlem.
Místnost pod věží - razítka, programy, informace
Možnost zakoupit si Svatomartinské oplatky, puzzle betléma, třebíčských kostelů.
Skautský koutek - kaple sv. Jáchyma a Anny
Možnost seznámit se se skautským hnutím, odnést si jejich výrobky
Broučci svítí do temné noci - Učebna kostela
Tvoření pro děti - výroba světélkujících broučků probíhá v Učebně kostela - vstup bočním vchodem do kostela od fary.
Místo ztišení, modlitby a různých podnětů do života - Klubovna kostela u kůru s varhanami
Nebojme se krásy ticha a svící. Mluví k nám Bůh? Člověk žasne, jak ticho může hlasitě promlouvat do našeho života. Nebo že by to promlouval Bůh sám.
Liturgické oděvy, liturgické nádoby - sakristie kostela
Výstava liturgických rouch pro kněze a jáhny; náčiní při mši svaté.
Individuální prohlídka kostela - tři trasy
Kostel skýtá množství zajímavých obrazů, soch a různých předmětů. Také slovo na cestu svým životem si odtud můžete odnést.

Informace o kostele

WWW: http://www.trebicmartin.cz

Adresa kostela: Martinské náměstí

GPS: 49°12'53.28"N, 15°52'48.36"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Dobeš

Návaznost na dopravu:

Na železniční trase Brno - Okříšky - Jihlava - České Budějovice. Zastávka Třebíč.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.05.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
10:40 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:15 celý rok, každý týden
Út
7:15 celý rok, každý týden
St
7:15 celý rok, každý týden
16:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež
7:15 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

V roce 1101 povolala údělná knížata z rodu Přemyslovců brněnský Oldřich a znojemský Litolt benediktinské mnichy, aby na ostrohu nad řekou Jihlavkou zřídili klášter, který bohatě obdarovali pozemky. Péčí prvních opatů se rozrůstala osada pod klášterem u brodu. Během 13.století osada přechází na pravý břeh Jihlavky a nejstarší pergamenová listina z r.1277 dokazuje, že už tehdy byla Třebíč městem. Založení kostela sv.Martina je kladeno do doby brzy po polovině 13.století a presbytář byl vystavěn stejnou stavební hutí, která stavěla baziliku, dokončenou v roce 1260. Je pokládán za původní kostelík na hradbách.Věž jako součást hradebního opevnění byla postavena po roce 1335. Během 14.století se duchovní správa odpoutává od benediktinského kláštera a sv. Martin se stává farním kostelem. V letech 1423 – 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem. Roku 1502 nechal nový majitel Třebíče Vilém z Prenštejna opravit střelbou porušené krovy a klenby kostela a z této doby pochází tzv.“pernštejnské dveře“ u sakristie. K zastropení vypálené klenby bylo pravděpodobně použito dřevěného trámového stropu, který je zmiňován v roce 1662. Roku 1528 se stává majitelem Třebíče nekatolík Jan Jetřich z Boskovic, roku 1557 Smil Osovský z Doubravice, který si v roce 1589 bere za ženu Kateřinu z Valdštejna, která po jeho smrti v roce 1613 byla 15 let majitelkou panství, i když se po roce vdala za Karla z Žerotína. Roku 1628 v době rekatolizace postupuje panství svému katolickému bratru Adamu z Valdštejna a ten povolává do farního kostela opět katolické kněze. Prvním se stal farář Bureš, který dal roku 1641 opravit varhany, 1643 zřídil boční oltář sv.Václava a 1644 oltář Zvěstování Panny Marie. V roce 1644 začal stavět faru, hloubit kryptu pod kostelem a 1645 postavil kapli sv.Kříže na Strážné hoře V roce 1707 začaly největší stavební úpravy zvětšením boční kaple sv. Anny. Pak stavební úpravy pokračovaly až v roce 1715 zvětšením protilehlé kaple sv.Josefa, 1716 byl stržen dřevěný kůr, rozšířeny boční lodě a nad nimi zbudovány galerie, chrám propojen s věží a zastropen valenou cihelnou klenbou. Z roku 1717 pochází kazatelna od Pagona a v roce 1718 byl postaven zděný kůr, sakristie prodloužena obestavěním presbytáře a její střecha maskována balustrádou. Starý kůr, přiléhající k sakristii přeměněn na galerii pro městské zastupitelstvo, z protějšího upravena panská oratoř. Další úpravy chrámu pochází až z roku 1905, kdy pod vedením profesora Welzla byla dřevěná okna nahrazena zvětšenými kovovými barevnými okny, do kleneb bočních kaplí proraženy světlíky a kopule završeny lucernami z měděného plechu. Do zdí zapuštěno el.vedení a štukové ozdoby a šambrány provedeny dle návrhu profesora. V presbytáři osazeny chórové lavice – kopie původních.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Noc kostelů v Třebíči (sv. Martin)
Třebíč-město, kostel sv. Martina

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube