28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Mladá Vožice, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:15
Zahájení a úvodní slovo
18:15 - 18:30
Prezentace zvonu věnovaného památce Kardinála Josefa Beranova
Prezentace zvonu věnovaného památce kardinála Josefa Berana
18:30 - 19:00
Autentický záznam slov kardinála Berana z exilu
Autentický záznam slov kardinála Berana, hodnocení historických událostí sovisejících s jeho životními osudy
19:15 - 19:30
Ústějovská kaple historie
Ústějovská kaple němý svědek historického bezpráví, místo které mohl kardinál navštěvovat bez asistence STB
19:30 - 19:45
Četba z knihy "Uzavírám vás do svého srdce"
Kardinál v Radvanově čtení z knihy "Uzavírám vás do svého srdce"
19:45 - 20:00
Poezie čtení básní týkající se ústějovské kaple
20:00 - 20:10
Poděkování a závěrečné slovo

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

                             

Mladá Vožice - kostel svatého Martina

   Historie kostela sv. Martina Nejstarší vožický kostel, založen před rokem 1348. V té době do něj dosadil faráře Karel IV., který kostel daroval vyšehradské kapitule. Za husitských válek nebyl pravděpodobně kostel zničen, protože tehdejší farář vyznával víru podobojí. Za panování Michala Španovského z Lisova, v roce 1582, byl kostel nově vystavěn. Za jeho syna Jáchyma i dalších majitelů panství, Fünfkirchů, byl kostel stále utrakvistický, a zůstal tak do roku 1623. Posledním knězem sloužícím podobojí byl Jakub Ždanický. Další majitel panství, generál Baltazar de Marradas, v roce 1624 dosadil do kostela katolického duchovního. Kostel byl ve velmi špatném stavu a dlouho chátral. Roku 1794 byl zchátralý chrám stržen a vystavěn byl kostel nový, barokní. Jednolodní chrám s průčelím a hlavním vchodem obráceným do náměstí.

 

     Kostel má dvě věže, po pravé straně lodi je kaple sv. Barbory, patronky horníků. Do roku 1812 byl u kostela hřbitov. Kostel sv. Martina Jedná se o barokní stavbu, která je průčelím a hlavním vchodem obrácena k náměstí, má dvě věže. Chrám má jednu loď s trojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím. Klenutý presbytář má dvě zdobená barevná okna. V pra-vo i vlevo jsou dvě předsíně, z nichž se vstupuje na oratoře. Před vchodem do sakristie je umístěna zdobená kazatelna. Na konci lodi je kruchta, na níž jsou varhany. V pozadí lodi, po pravé straně, je přistavena kaple sv. Barbory, patronky horníků, kde byl umístěn dřevěný oltář se sochou této světice. Do kaple byl zazděn i zdobený mramorový náhrobní kámen Václava Voračického z Paběnic.Nad hlavním oltářem býval obraz od vynikajícího malíře Josefa Berglera z Pasova, který zobrazuje umírajícího Krista na kříži.V roce 1809 pořídil patron kostela Leopold Küenburg další obrazy od Josefa Berglera, tentokrát pro postranní oltáře.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube