28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 19:30
19.00 "Opravené varhany" - komentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka Jiřího Krátkého, diecézního organologa a hlavního garanta restaurování varhan v kostele Dětmarovicích
19:30 - 20:00
"Opravené varhany" - komentovaná prohlídka
2. komentovaná prohlídka Jiřího Krátkého, diecézního organologa a hlavního garanta restaurování varhan
19:30 - 20:00
"Velebí má duše Hospodina" varhanní vystoupení
Varhanní vystoupení p. Martina Uhlíka
20:00 - 20:30
"Velebí má duše Hospodina" varhanní vystoupení
Varhanní vystoupení p. Martina Uhlíka

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Autobusová zastávka Dětmarovice, Obecní úřad

 

 

                Římskokatolický farní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1869-1870 v neorenesančním stylu, je dominantou obce. Jednolodní kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostelíku.

Strop kostela je vyzdoben malbami z roku 1958 znázorňujícími výjevy z bible od známého akademického malíře Josefa Drhy.

  V interiéru jsou umístěny i některé sochy z původního dřevěného kostela, z nichž dvě dřevořezby, jež jsou dílem regionálního umělce z konce 18. století, byly v roce 1984 zapsány do státního seznamu kulturních památek.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube