24.05.19
NOC KOSTELŮ

Břest, Sv. Jakuba

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:40
Krásný vzhled je na ten Boží svět
Vstup na věž kostela
17:00 - 21:30
Zavzpomínejte si s námi
Výstava fotografií a písemných materiálů z působení ženských kongregací v Břestě
17:00 - 21:30
Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul
Současnost „Vincentek“ skrze fotografie a informační materiály
17:00 - 21:00
Pošta do nebe
Do košíčku vzadu v kostele je možno vložit úmysly, za které chcete, abychom se v závěru Noci kostelů pomodlili
17:40 - 17:50
Nechte zvony znít
Slavnostní vyzvánění zvonů
17:50 - 18:00
Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou
Troubení z věže kostela, Lukáš Daněk
18:00 - 18:10
Zahájení Noci kostelů
Úvodní slovo starosty obce
18:10 - 18:20
Působení dvou ženských řeholních kongregací v Břestě
Vzpomínky pamětníků
18:20 - 19:00
Svět se může změnit proměnou lidí
Seznámení s kongregací Chudých školských sester naší Paní, která působila v Břestě do roku 1950
19:00 - 19:50
Milovat Krista v chudých
Beseda se sestrou Petrou Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži
19:50 - 20:00
Děkujeme Ti Pane za Tvé služebnice
Modlitba za řeholní sestry, které působily v Břestě
20:00 - 20:10
Přestávka
Možnost zapálení svíčky za ty, které máme rádi
20:10 - 20:50
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Pěvecké vystoupení Kateřiny Burešové, studentky Pražské konzervatoře, a hostů
20:50 - 21:15
Spojme se v modlitbě a zpěvu
Modlitby a písně na úmysly návštěvníků Noci kostelů v Břestě
21:15 - 21:25
Závěr Noci kostelů
Slovo duchovního správce farnosti
21:25 - 21:30
Než půjdeme spát
Závěrečné požehnání

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostchropyne.ic.cz/

GPS: 49°21'1.917"N, 17°26'29.258"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Hrabalová

Nejstarší doklad o duchovní správě v Břestě je z roku 1517 – zmínka o faráři Jiřím z Břestu a z roku 1550 – zmínka o faře. Kostel má tedy nepochybně bohatou historii, nic více však není známo. O současném kostele sv. Jakuba se tradovalo, že pochází nejpozději z roku 1580 a z téhož roku je rovněž památkově chráněná ohradní zeď se střílnami. V minulosti byl za touto zdí (kolem kostela) hřbitov. Z roku 1620 je doloženo poboření kostela a fary v Břestě nekatolickými Valachy z okolí Vsetína a Vizovic.

Základ dnešní podoby kostela sv. Jakuba je z roku 1708. Tehdy došlo k rozsáhlé opravě, která souvisela s požárem kostela v roce 1697. Z této doby je loď kostela a věž a památkou na tuto přestavbu je nápis nad hlavním vstupem do kostela. K rozšíření kostela došlo roku 1780 přistavením bočních kaplí zasvěcených dnes P. Marii a sv. Anně. Dalším důležitým datem je rok 1879, kdy byla mimo jiné zvýšena loď kostela o jedno patro. Poslední větší přestavba kostela byla dokončena roku 1893 – věž byla zvýšena o 5,5 metru, střecha kostela pokryta novou krytinou, byl obnoven interiér včetně nového oltáře, byla osazena nová barevná okna a dlažba. Dne 6. srpna 1893 byl kostel slavnostně vysvěcen arcibiskupem Theodorem Kohnem. Z této doby je prakticky dnešní podoba kostela.

Opravy na kostele pak pokračovaly i v minulém století, v roce 1972 to byla generální oprava věže, v roce 1977 stažení kostela a o dva roky později oprava krovů a nova krytina kostela. V osmdesátých letech pak oprava fasády věže a její stažení ke kostelu. V devadesátých letech byl kostel vymalován a v roce 2001 byly pořízeny nové varhany. 

V poslední době byla v kostele provedena revize elektroinstalace a bylo osazeno nové osvětlení interiéru kostela. Také byl do kostela instalován nový elektronický zabezpečovací systém a bylo provedeno odvlhčení zdiva kaple sv. Anny. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube