28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Šumperk, chrám Svatého Ducha

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 20:45
Prohlídka chrámu
20:45 - 21:00
Ticho chrámu promlouvá
21:00 - 21:00
Uzavření chrámu

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/pcosumperk/

Adresa kostela: K. H. Máchy

GPS: 49°58'4.860"N, 16°58'45.084"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: jer. Miroslav Rafael Moravský

Pravoslavný kostel svatého Ducha je nejmladším šumperským kostelem. Byl vybudován v byzantském (řeckém) slohu s přispěním řecké pravoslavné církve. Postaven byl v letech 1993 – 1998. Zásluhu na jeho stavbě má kromě centra pravoslavné církve i početná řecká menšina žijící v Šumperku a okolí. Kostel byl vysvěcen 27.6.1998, slavnosti se mj. účastnil i řecký patriarcha z Istanbulu. 

Kopule chrámu připomíná hořící svíci. Ve zvonici, postavené podle zvyku vedle kostela, se nachází šest zvonů. Rozeznívají se o svátcích a významných dnech byzantskými melodiemi. Výbavu interiéru kostela tvoří převážně ikony, většinou zavěšené na ikonostasu. Ikony vytvořili mniši z řeckých klášterů, některé darovaly řecké pravoslavné rodiny.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube