12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Loděnice u Moravského Krumlova, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:55 - 18:00
Slavnostní vyzvánění na zahájení Noci kostelů
Loděnické zvony (1545 a 1612) zvou na letošní noc kostelů.
18:00 - 18:35
Svatí v oknech
Komentovaná prohlídka oken s netradičními světci někdejších německých selských rodin v Loděnicích. Návštěvníci se seznámí se svatou Markétou, Otýlií, Matildou, Bertou a dalšími světci z důvěrně známých vitráží loděnického kostela.
18:30 - 19:00
Pobožnost k Božímu Milosrdenství
Jako přípravu na večerní mši svatou spolu prožijeme okamžiky důvěrného spojené s Nejsvětějším Srdcem v meditaci nad jeho spásonosným utrpením, v němž se v nejvyšší míře projevilo Boží Milosrdenství. Zazpíváme korunku k Božímu Milosrdenství.
19:00 - 19:45
Mše svatá
Mše svatá je vrcholným setkáním s Bohem. Je tedy i pomyslným vrcholem Noci kostelů.
19:50 - 21:00
Krajan Klement Dvořák
Přednáška o tasovickém rodáku, redemptoristovi a apoštolovi Vídně a Varšavy, sv. Klementu Maria Hofbauerovi (Dvořákovi).
21:10 - 22:00
Lucernárium se zpěvy z Taizé
Jako první křesťané zažehneme na prahu noci světlo, které symbolizuje vzkříšeného Pána. Modlitbu lucernaria doprovodí zpěvy z Taizé.
22:00 - 22:15
Svátostné požehnání
Svátostné požehnání a slavné Te Deum zakončí letošní noc kostelů.

Informace o kostele

GPS: 49°0'46.8"N, 16°27'57.96"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Eckl

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29.05.2017)

Ne
10:45 celý rok, každý týden

Nejbližší Noc kostelů:

Silůvky, modlitebna ČCE – 9,2 km

Přibice, kostel sv. Jana Křtitele – 12,6 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube