24.05.19
NOC KOSTELŮ

Hradiště-Bezděkov, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 24. května 2019

Informace o kostele

WWW: http://www.blatna.farnost.cz/kadov-u-blatne/

GPS: 49°25'0.509879999998408"N, 13°44'26.3140799999995"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Šulc

Kostel sv. Ondřeje je původně raně gotický z doby po r. 1250, upravovaný v 16. a 18. století. Jednolodní stavba je zakončena presbytářem s pravoúhlým závěrem, na jižní straně byla dodatečně doplněna plochostropá vstupní předsíňka, na severní pak obdélný přístavek. Loď zpřístupňuje hrotitý, bohatě profilovaný gotický portálek, dochována jsou také hrotitá gotická okna a (obnovená) renesanční sgrafitová výzdoba fasád. Jižně od kostela při hřbitovní bráně stojí pseudogotická zvonice z 19. století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube