28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Katovice, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 18:00
Přednáška Tomasso Rossi
Renesanční stavitel Tomasso Rossi a jeho přestavby kostelů na Dobrši, ve Volenicích a v Katovicích, přednáška sochaře MgA. Lukáše Černého.
17:00 - 18:15
Hudební doprovod
Hudební doprovod našich mladých hudebníků.

Informace o kostele

 

 

Kostel, původně románský, byl mnohokrát přestavován a upravován. Renesanční přestavbu provedl stavitel Thomassio Rossi di Mendrisio, zv. Vlach kameník za Petra Boubínského, pána na Střele. Původní malá věžička byla nahrazena mohutnou věží zakončenou třemi patry slepých arkád s postavami starozákonních proroků. O 260 let později, v roce 1847, byla věž ještě zvýšena a zakončena jehlanovitou střechou se zkosenými nárožími. Věž je od té doby vysoká 32 m. Barokní přestavba se týkala se oken, nového hlavního oltáře a kazatelny. V roce 1881 byl hlavní oltář ozdoben obrazem sv. Filipa a Jakuba od M. Kunze. U hlavního oltáře na epištolní straně je zachovalá tumba s postavou rytíře, pod níž je pohřben Petr Boubínský. Zemřel v roce 1600. Kostel patří mezi nejzajímavější stavby románské renesance v Čechách. Na věžních hodinách blesk vyrazil opakovaně číslici 11. V roce 1771 se pod katovickou věží zastavil průvod císaře Josefa II. při své cestě z Klatov do Vídně. V roce 1812 vítala věž svými zvony císaře Františka I. Věž je i hlavním motivem znaku městečka Katovic.

 

Významnou postavou farnosti i obce je P. Josef Jílek, který proslul velikou vřelostí a blízkostí k lidem - a třeba i těm nejobyčejnějším. Pro své vlastenecké cítění a účast v odboji byl po šesti letech působení ve farnosti zatčen nacistickým Gestapem a odsouzen k trestu smrti. V berlínském vězení nebyl zlomen, ale povzbuzoval své spoluvězně a byl pro ně zvěstovatelem radostné zvěsti o Božím milosrdenství a věčné spáse skrze víru v Ježíše Krista a jeho lásku. Popraven byl těsně před koncem války v roce 1945.

 

                                                            Odkaz P. Jílka:

                                                     „Milujte se navzájem…“                                                                (Jan 15,12) 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube