28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Vyšší Brod, kaple sv. Josefa

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:20
Koncert duchovní hudby
Zahraje místní hudební seskupení Collegium portative.

Informace o kostele

Kaple svatého Josefa (původně sv. Alžběty) ve Vyšším Brodě

Původní špitální kapli pod vyšebrodským klášterem založil roku 1347 Petr I. z Rožmberka. Roku 1678 byla pronikavě barokně přestavěna: přístavbami na severu a jihu se změnila její podélná osa o 90 stupňů, získala novou fasádu, střechu se štíty a hřebenového jezdce. Svému původnímu účelu sloužila do roku 1785, kdy se změnila v sýpku. Za opata Isidora Teutschera byla roku 1816 nově zasvěcena současnému patronu. V současné době je uzavřená, bez pravidelného využití.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube