24.05.19
NOC KOSTELŮ

Závišice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Popelka Nazaretská
Vystoupení zpěváků a hudebníků ze Závišic a ze Štramberka. Připravili si pro nás hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská od slavného básníka, dramatika a překladatele Václava Renče.
19:00 - 20:00
Přednáška o umělci Janu Köhlerovi - přednáší PhDr. Karel Antonín Kavička
tento umělec, který je autorem malby patronů kostela svatých Cyrila a Metoděje autor námětu okenní mozaiky sv. Václava. Jeho dílo čítá přes 2 500 prací. Např. mozaiková kříž. cesta na Hostýně, malby v kostele s. Jana Nepomuckého ve Štramberku.
20:20 - 21:00
Koncert komorní hudby - Mgr. Renáta Navrátilová a její hosté
21:00 - 21:30
Společná modlitba za obec

Celovečerní program:

Doprovodný program - prohlídky kostela, program pro děti,...
V průběhu celého večera bude prostor pro prohlídku věže, kůru, půdy, zákristie i všech dalších zákoutí kostela. Připravujeme také doprovodný program pro děti.

Informace o kostele

WWW: http://stramberk.farnost.cz

GPS: 49°36'49.075"N, 18°6'10.599"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Najzarová

Římskokatolický kostel svatých Cyrila a Metoděje vedle budovy školy v centru obce Závišice. Slavnostní svěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje v září roku 1935 bylo vrcholem snah mnoha generací o vlastní chrám Páně v obci. Do té doby využívali závišičtí věřící gotický kostelík v zaniklé vesnici Támovicích u Štramberka, u kterého také pohřbívali.  Příprava stavby musela být několikrát přerušena. Největší překážkou se stala 1. světová válka a s ní související chudoba. Nebýt úspěšného starosty a lidoveckého poslance Jana Hyvnara a dalších členů Kostelní jednoty, jejichž zásluhou byl kostel zdárně postaven, mohli být Závišané bez svého kostela ještě mnoho desítek let. Hlavní pouť ke svatým Cyrilu a Metoději se v kostele spadajícím do štramberské farnosti uskuteční dne 5. 7. v 10 hodin. V obci se nachází také kaple Panny Marie Nanebevzaté z roku 1861. U této kaple v závišických pasekách se bude letos konat pouť dne 14. 8. v 14:30 hodin, poté bude následovat sváteční odpoledne s atrakcemi pro děti i dospělé.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube