10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Skuteč, kostel Božího Těla

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 21:00
Aktivita pro děti i dospělé
poznávací hra pro celou rodinu
18:00 - 21:00
„Okénko do farnosti“
promítání fotografií ze života farnosti
18:00 - 21:00
Výstava ornátů
18:15 - 18:45
Hra na varhany + prohlídka varhan

Informace o kostele

Špitální kostel Božího těla byl vystavěn mezi lety 1385-1392 staviteli z Nového Města pražského, bratry Peškem a Ješkem Lútkovými. Jedná se o gotický jednolodní kostel, v interiéru s žebrovými klenbami a kružbovým sanktuáriem z 15. století. V presbytáři se nacházejí náhrobní kameny, tzv. náhrobníky šlechtičen, z 16. století. V roce 1862 kostel vyhořel a byl restaurován architektem Františkem Schmoranzem. V těsném sousedství kostela stojí budova městského špitálu, jehož činnost zanikla po 2. světové válce a objekt byl poté upraven pro potřeby městského muzea. Po vzniku samostatného Československa kostel město přidělilo nově vzniklé Církvi československé husitské, která ho používala až do roku 1924, kdy byl znovu vrácen katolické církvi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube