24.05.19
NOC KOSTELŮ

Lázně Bělohrad - Brtev, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:45 - 21:45
Otevření kostela k volné prohlídce
Z důvodu narušené statiky prochází v současnosti kostel náročnou stavební opravou. Za zvláštní pozornost stojí kamenná křtitelnice z počátku 14. století, gotický kamenný sanktuář v severní stěně presbytáře a barokní kazatelna z počátku 18. století.
17:45 - 20:00
Možnost výstupu na kostelní věž
Věž byla ke kostelu přistavěna v roce 1850 a byly v ní zavěšeny dva zvony. Nový, odlitý roku 1851, který byl náhradou za zvon odcizený v roce 1849 z původní dřevěné zvonice, byl rekvírován a nedochoval se. Ve věži uvidíte zvon s letopočtem 1624.
17:45 - 20:00
Výtvarná dílnička pro děti - vede Růženka Bičišťová
18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů - duchovní správce farnosti P. ThLic. Gregorz Puskievicz
18:05 - 18:10
Uvítací slovo - starosta města Lázně Bělohrad Pavel Šubr
18:10 - 18:15
Hudební okénko - Anička Jirásková & sourozenci Pekárkovi a hosté
18:15 - 18:35
Historie kostela a místa - regionální historik Josef Špůr
18:35 - 18:40
Hudební okénko - Anička Jirásková & sourozenci Pekárkovi a hosté
18:40 - 19:00
Historie vzniku zdejší romantické krajiny - přední český paleontolog a geolog Martin Košťák (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
19:00 - 19:45
Přestávka
19:45 - 20:05
Patrocinium kostela - Josef Klazar
20:05 - 20:10
Hudební okénko - Anička Jirásková & sourozenci Pekárkovi a hosté
20:10 - 20:30
Historie a oprava kostela pohledem restaurátorky - renomovaná restaurátorka, akademická malířka Eva Skarolková
Mimo jiného se mohou návštěvníci těšit na seznámení s čerstvými a překvapivými výsledky restaurátorského průzkumu , provedeného ak. malířkou Evou Skarolkovou počátkem roku 2019.
20:30 - 21:00
Přestávka
21:00 - 21:45
Závěrečný koncert - Anička Jirásková & sourozenci Pekárkovi a hosté

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlb.wz.cz/

GPS: 50°25.13695' N, 15°36.61277' E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Klazar

NPÚ.JPG

První zmínky o kostelu na Byšičkách nalezneme v písemných pramenech již z roku 1267, kdy na návrší stojí románský kostelík - o obci je poprvé v písemnostech zmíněno v roce 1318. Za třicetileté války obec zanikla a jediné co z ní zbylo je právě kostel sv. Petra a Pavla, tyčící se nad ní - v některých pověstech se uvádí, že se ves propadla do země. Výraznější stavební opravou prochází kostel v roce 1718 a v roce 1850 je ke gotické lodi přistavěna jednopatrová věž. V té době v letech 1851 – 1880 žije u kostela poslední z českých poustevníků Augustýn Hoření. Na konci 20. století je provedena celková rekonstrukce kostela a opravena je i křížová cesta, která ke kostelíku vede.

                                                                                                                                                              http://www.interregion.cz/turistika/stavby/cirkevni_stavby/bysicka_kostel/bysicka_kostel.htm

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube