28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Otrokovice-Kvítkovice, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:30
Májová pobožnost
18:30 - 21:30
Volná prohlídka kostela

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel je cca 500 m od zastávky MHD Kvítkovice-křižovatka. Výjimečně k němu zajíždí linka MHD č. 55. Z vlakového nádraží lze použít kterýkoli trolejbusový spoj do Zlína nebo jít pěšky (1400 m). Auto je možné zaparkovat na přilehlé místní komunikaci.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.05.2021)

Ne
9:00 celý rok, každý týden

Kvítkovice patřily dříve do farnosti napajedelské, kam také jejich obyvatelé docházeli na bohoslužby. Kaple sv. Anny byla postavena z rozhodnutí valné hromady občanů v letech 1898–1899 na místě zchátralé dřevěné zvoničky. V roce 1916 se kvítkovičtí občané rozhodli přistavit ke kapli sakristii. Po zřízení hřbitova v roce 1920 začali pomýšlet na rozšíření kaple. K této rekonstrukci však došlo až v letech 1940 a 1941. Kromě stavby předsíně a kůru byl opraven a pozlacen hlavní oltář, obraz sv. Anny a obrazy křížové cesty. Kromě soch sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše a soch Božského Srdce a Pražského Jezulátka byly pořízeny také obrazy sv. Cyrila a Metoděje, Panny Marie Hostýnské a sv. Václava. Na jaře roku 1944 byl postaven i boční oltář s obrazem Panny Marie Hostýnské. V roce 1969 byly Kvítkovice přifařeny k Otrokovicím. V roce 1973 byl v kapli instalován nový zvon a o tři léta později došlo k úpravě vnitřního prostoru dle nových liturgických předpisů. Boční oltář byl přepracován na obětní stůl. V průběhu dalších let bylo pořízeno nové vybavení (lavice, ambon). V roce 1985 zde byly svépomocí postaveny nové varhany, nezvykle umístěné pod kůrem při boční straně kostela. V roce 2010 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla vyměněna střecha a obnovena věž.

Bohoslužby: pondělí 18:00 / 18:30, neděle 9:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube