28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

Kostel svatého Tomáše z Canterbury  je gotickou stavbou s románským jádrem z doby před 1247, barokně a novogoticky upravovaný. Původní farní kostel Panny Marie, poprvé zmiňovaný v roce 1247, byl roku 1424 vypálen husitskými vojsky. Obnoven – v gotickém stylu – a znovu vysvěcen byl v roce 1480.  Areál kostela s mariánským sloupem byl v roce 1958 zapsán na seznam chráněných nemovitých památek.   Významní rodáci z Mohelnice: Antonín Brus z Mohelnice 1561 - 1580

Antonín Brus se narodil v Mohelnici na Moravě 13. února 1518. Po studiích a po vstupu do řádu křížovníků s červenou hvězdou pobyl za turecké války v roce 1542 už jako kněz v táboře Jindřicha Mezřičského z Lomnice, kde si získal oblibu svými kázáními pro vojsko. Ovládal pět jazyků, byl výborný řečník.  Za obnovené turecké války byl povolán do Vídně jako vojenský kazatel a tam se stal v roce 1558 vídeňským biskupem. V roce 1552 se stal velmistrem křižovníků a jeho kariéra strmě stoupala – stal se nejvyšším kazatelem habsburských vojsk a tajným radou a zpovědníkem Ferdinanda I. V roce 1558 se stal biskupem ve Vídni a o 3 roky později jej Ferdinand jmenoval arcibiskupem pražským 5. září 1561, což bylo slavnostně oznámeno královským mandátem 12. ledna 1562.

Martin Medek  O.Cr. (1538 – 2. února 1590)

Martin Medek, rodem z Mohelnice na Moravě, se stal krátce po svém vysvěcení kaplanem na Hradišti sv. Hypolita u Znojma.Po smrti Antonína Bruse se Martin Medek stal nejen velmistrem křížovníků, ale rovněž i arcibiskupem pražským.

Martin Medek pokračoval v práci svého předchůdce Antonína Bruse. Za pomoci císaře Rudolfa II. prosadil v Čechách přijetí gregoriánského kalendáře (změna byla provedena v roce 1584). Ve svých úřadech nezapomínal na svou rodnou Mohelnici a nechal v ní na vlastní náklady zbudovat špitál pro městskou chudinu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube