28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Velké Svatoňovice - Markoušovice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:05 - 18:30
Pěvecký sbor Collaudemus
Zazpívá duchovní písně XV. a XVI. století. Jako hosté vystoupí Julie Bolehovská - housle a Otto Bolehovský - trubka.
18:30 - 19:15
Koncert vážné hudby
Zazní skladby starých mistrů. Zpěv - Václava Hájková, flétna - Ivona Šebková, varhany - Antonín Nývlt.
19:15 - 19:50
Historie odsunu německých obyvatel
Historie odsunu německých obyvatel z Markoušovic a Starého Sedloňova - Bc. Josef Cabadaj.
19:50 - 20:25
Dějiny markoušovického chrámu
Zajímavosti z dějin kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích - Mgr. Alena Křivská.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.03.2021)

Ne
13:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Kostel svatého Jana Křtitele, je římskokatolický filiální kostel v Markoušovicích, části obce Velké Svatoňovice. Patří do farnosti Úpice. Od 11. ledna 1996 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Architektura: zděná jednolodní stavba s půlkruhovým kněžištěm orientovaným k jihovýchodu. Věž byla přistavěna dodatečně na západní stranu.

Interiér kostela: dřevěné sousoší Kalvárie na hlavním oltáři je dílem J. F. Pacáka z roku 1726, původně bylo součásti kaple křížové cesty u Žirče. Oltářní obraz křtu Pána Ježíše Krista je dílem trutnovského malíře Ignáce Russe. Kříž s reliéfy na soklu pochází z roku 1811. Varhany z roku 1830 jsou dílem varhanáře Wenzela Kunze. Kostel je pro svou akustiku využíván k pořádání koncertů a jiných kulturních akci.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube