10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://povyseni.dpv.cz

Adresa kostela: Filipcovo náměstí

GPS: 49°28'18.509"N, 17°6'44.08"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Aleš Vrzala

Přesné datum založení kostela není známo, pravděpodobně byl založen před rokem 1200. Později zde byl zřízen augustiánský klášter. Původní kostelík sv. Kříže byl patrně součástí zdejší tvrze. Ta byla pravděpodobně zničena za válek moravských markrabat. Z této tvrze má pocházet část věže zvonice, zvaná Zelená, která je jednou z dominant města. Její dispozice mezi kostelem a Starou radnicí tomu odpovídá.

Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14.století získal prostějovské a plumlovské panství. Roku 1391 sem pozval augustiánské kanovníky z Roudnice nad Labem. Ti postavili kostel nový a u něj klášter. Původní kostelík nechal Petr z Kravař opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Vznikla tak boční kaple sv. Kříže v kostele Navštívení blahoslavenné Panny Marie u Alžběty v horách. Klášter s kostelem však neměl dlouhé trvání. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Jako zázrakem zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. Obnova svatostánku začala až v letech 1522 až 1535. Bylo využito některých zbytků svislého zdiva a vznikla stavba jednoduché síně s rovným stropem a třemi ochozy. Presbytář byl opraven až v letech 1586 až 1588, tedy po dlouhých 156 letech. Byl zaklenut gotickou klenbou a spojil se s lodí v jeden celek. Další nečekaná pohroma se udála 27.4.1697. Město tehdy zachvátil nejničivější požár v historii. Padla mu za oběť velká část města a spolu s ním i zdejší kostel u náměstí.

Jako zázrakem byl ušetřen dřevěný kříž, který stával před vchodem do kostela. Tento kříž byl pak se svolením olomouckého biskupa po opravě svatostánku položen na hlavní oltář. Došlo k tomu 16.9.1703 a kostel byl zasvěcen na Povýšení svatého Kříže.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Prohlídky
Prohlídky
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Zahájení v Prostějově
Zahájení v Prostějově
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Projížďky kočárem
Projížďky kočárem
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube