28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Pozdrav primátora města Noci kostelů v Prostějově
18:05 - 18:45
Vyprosme si Boží požehnání pro dnešní večer
Mše svatá.
19:00 - 19:45
Koncert do nebe
Zazpívá schola mladých lidí z Prostějova a okolí, kteří nacvičují a zpívají způsobem "dejme tomu". Nejdůležitější však je, Komu ony písničky především dávají...
20:00 - 20:45
Prohlídka kostela.
Naživo nebo virtuálně (podle aktuálních nařízení) prohlídka kostela, kaple a dalších prostor s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově.
21:00 - 21:45
Varhanní koncert
Za varhany usedne David Postránecký - pedagog brněnské JAMU, vynikající varhaník a též proslulý improvizátor.
22:00 - 22:05
Požehnání městu
Požehnání městu Prostějov a jeho obyvatelům.

Celovečerní program:

17:30 - 21:30 Vzhůru k nebesům
Tento večer se mohou návštěvníci podívat na věž kostela. Prohlídky budou v půlhodinových intervalech pro 5 osob s průvodcem a výkladem (zajišťují studenti SOŠ podnikání a obchodu). Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.
18:00 - 22:00 Putujeme v kočáru. Historický kočár poskytuje Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem.
18:00 - 19:00 Projížďky po náměstí TGM 19:00 Povýšení sv. Kříže 19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje 20:00 Sbor českých bratří 20:15 kostel sv. Jana Nepomuckého (u Milosrdných) 21:00 – 22:00 Slavnostní projížďky s nočním osvětlením po náměstí
Během večera posezení a zábava pro děti i dospělé na Rajské zahradě.

Informace o kostele

WWW: https://povyseni.dpv.cz

Adresa kostela: Filipcovo náměstí

GPS: 49°28'18.509"N, 17°6'44.08"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Aleš Vrzala

Přesné datum založení kostela není známo, pravděpodobně byl založen před rokem 1200. Později zde byl zřízen augustiánský klášter. Původní kostelík sv. Kříže byl patrně součástí zdejší tvrze. Ta byla pravděpodobně zničena za válek moravských markrabat. Z této tvrze má pocházet část věže zvonice, zvaná Zelená, která je jednou z dominant města. Její dispozice mezi kostelem a Starou radnicí tomu odpovídá.

Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14.století získal prostějovské a plumlovské panství. Roku 1391 sem pozval augustiánské kanovníky z Roudnice nad Labem. Ti postavili kostel nový a u něj klášter. Původní kostelík nechal Petr z Kravař opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Vznikla tak boční kaple sv. Kříže v kostele Navštívení blahoslavenné Panny Marie u Alžběty v horách. Klášter s kostelem však neměl dlouhé trvání. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Jako zázrakem zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. Obnova svatostánku začala až v letech 1522 až 1535. Bylo využito některých zbytků svislého zdiva a vznikla stavba jednoduché síně s rovným stropem a třemi ochozy. Presbytář byl opraven až v letech 1586 až 1588, tedy po dlouhých 156 letech. Byl zaklenut gotickou klenbou a spojil se s lodí v jeden celek. Další nečekaná pohroma se udála 27.4.1697. Město tehdy zachvátil nejničivější požár v historii. Padla mu za oběť velká část města a spolu s ním i zdejší kostel u náměstí.

Jako zázrakem byl ušetřen dřevěný kříž, který stával před vchodem do kostela. Tento kříž byl pak se svolením olomouckého biskupa po opravě svatostánku položen na hlavní oltář. Došlo k tomu 16.9.1703 a kostel byl zasvěcen na Povýšení svatého Kříže.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Prohlídky
Prohlídky
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Zahájení v Prostějově
Zahájení v Prostějově
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Projížďky kočárem
Projížďky kočárem
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube