28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Přelouč, kostel Navštívení Panny Marie, hřbitovní

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Historie poutního místa První zmínka o Přelouči je již z roku 1086. kdy se tehdejší ves Přelouč stala majetkem opatovického kláštera. K roku 1261 existuje doklad o Přelouči jako o městu. Farní kostel sv. Jakuba byl původně románský. Na konci 14. století byl přestavěn goticky na sakristii a současně byl vedle něho postaven kostel nový, který byl roku 1646 barokizován a roku 1884 uveden do dnešní podoby. Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Poli Poutní tradice se pojí s osobou někdejšího přeloučského faráře Jana Adama Lorence. Roku 1680 při morové epidemii se při zaopatřování umírajících sám nakazil. Na přímluvu Panny Marie se zázračně uzdravil. Jako poděkování za tento dar postavil na návrší východně od města u nově založeného hřbitova dřevěnou kapli, v níž vystavil k veřejnému uctívání obraz Panny Marie s Ježíškem ve věnci z růží. Roku 1684 byla původní kaple nahrazena zděným kostelem, vysvěceným k poctě Navštívení Panny Marie. Svatopolský se mu začalo říkat podle toho, že stál na hřbitově. Roku 1776 byl na západní straně kostela zřízen ambit, v letech 1880 -1884 byl kostel renovován a roku 1881 k němu byly přistavěny věže. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti Hlavní pouť: 1. neděle v červenci Mše svaté v kostele Navštívení Panny Marie jsou na velikonoční pondělí, o dušičkách a všech svátcích Panny Marie od velikonoc do konce října.

Nejbližší Noc kostelů:

Přelouč, kostel sv. Jakuba Většího – 1,1 km

Bukovka, evangelický kostel – 8,7 km

Chvaletice, evangelický kostel – 14,4 km

Pardubice, kostel sv. Bartoloměje – 22,1 km

Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice – 30,5 km

Horní Ředice, kostel sv. Václava – 40,2 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube