28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

WWW: http://farnost-jalubi.info/

GPS: 49°7'0.966"N, 17°25'47.096"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pawel Bilinski

Návaznost na dopravu:

Příjezd ke kostelu je po cestě vedoucí přes Jalubí do Traplic. Vzdálenost od autobusové zastávky je cca 300 metrů. Nadmořská výška u kostela je cca 230 m n.m.

   Obec Jalubí, založená před r. 1265 na území kláštera Cisterciáků na Velehradě měla kostel již ve 14. století. V gotickém slohu jej postavili Cisterciáci z Velehradu. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Cisterciáci jej nazývali "velehradskou kaplí".

   Nynější farní kostel, zasvěcený stejnému patronovi, byl dostavěn v roce 1763. Benedikován byl posledním velehradským opatem Filipem Martinem Zurym 9.října 1764. Opat Zury vybavil kostel bočními oltáři, obrazy Ignáce Raaba, kazatelnou a varhanami. Zpovědnice a křtitelnice pocházejí z velehradské baziliky. Znak světitele Zuryho je umístěn nad hlavním vchodem do kostela.

   Hlavní oltář je zděný, v roce 2014 zrestaurovaný do původní podoby, jakou měl před 250 lety. Náročná oprava byla hrazena kromě sbírek farníků také příspěvkem obcí, které patří do farnosti, státní dotací a přispěním evropských fondů.

Oltářní obraz Křest Páně je od malíře Ignáce Majera, po stranách jsou sochy sv. Zachariáše a Alžběty a sv. Bernarda a Benedikta. Obrazy křížové cesty jsou dílem malíře Čeňka Neumanna. Významným prvkem výzdoby kostela jsou také stropní fresky: v kněžišti -  Oslava Boha Otce a čtyři evangelisté, v lodi kostela -  Narození Jana Křtitele a Jan Křtitel káže u Jordánu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube